Stop militaire en financiële steun aan Oekraïne.

Constaterende dat;

* Het huidige demissionair kabinet nog slechts kan rekenen op 41 van de 150 kamerzetels.

* Een demissionair kabinet niet over zijn`graf`mag regeren danwel zwaarwegende besluiten mag nemen. 

* Demissionair minister-president Mark Rutte heeft herhaald dat de steun aan Oekraïne onverminderd doorgang zal moeten blijven vinden, ongeacht het standpunt inzake deze van de nieuw gekozen Tweede Kamer. 

* Er onder de Nederlandse bevolking echter een sterk verminderd draagvlak is voor continuerende steun voor Oekraïne omdat ook bij onze eigen inwoners de financiële nood in toenemende mate hoog is. 

* De militaire en financiele steun aan Oekraïne niet in het Nederlandse belang is. 

Roept het huidige demissionair kabinet, de nieuwe Tweede Kamer, als ook de nieuw te vormen regeringscoaltie, op om per direct te stoppen met alle militaire en financiële steun aan Oekraïne waarvan slechts uitgezonderd de humanitaire noodhulp. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Brian Geertshuis om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...