Stop met qr-codes voor zwemlessen

Stop met de QR code voor zwemles. Kinderen hebben recht op zwemlessen. Ouders hebben het recht om hun kind normaal te kunnen brengen en om te kleden in het zwembad.

Het afgelopen jaar zijn de wachttijden voor zwemles al explosief toegenomen. In Nederland stijgt het aantal verdrinkingen ieder jaar, ook bij kinderen.

Nu worden kinderen geweigerd op zwemles vanwege de vaccinatiestatus van hun ouders. Dit is niet veilig en brengt kinderen in gevaar.

Door de controle van de QR-code kunnen de lessen korter worden of minder vaak gegeven worden. Kortom nog langere wachttijden.

Dit moet stoppen! Help alle kinderen veilig leren zwemmen en voorkom verdrinkingen. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Nikki Heesakkers om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...