Stop met de verkoop van huizen als recreatiewoning in onze dorpen en wijken

Wat is ons doel

Het bijdragen aan beleid op het gebied van oneigenlijk gebruik van woningen met een permanente woonbestemming.  Er zijn genoeg recreatie woningen beschikbaar. Het gaat ten koste van de leefbaarheid in onze dorpen en onze starters hebben deze woningen hard nodig!

Waar gaat het om:

Naast de aanwezige recreatieve woningen worden ook nog de woningen die voor permanente bewoning bestemd zijn opgekocht door tweede woningbezitters. Het gevolg hiervan is dat huizen bestemd voor onze inwoners / starters in de dorpen en wijken niet meer beschikbaar zijn ,  bovendien staan ze een grote periode van het jaar leeg. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid in onze dorpen.Afbeelding12.jpg

Ook in wijken  speelt dit probleem hier ligt de balans meer richting huisjes melkers, en soms slecht onderhouden woningen. We willen onderzoeken of het huidige beleid nog wel voldoende is ten opzichte van de ontwikkelingen op de wonigmarkt. Deze petitie is dan ook bedoeld om aan te kunnen geven in welke mate dit probleem speelt (toegespitst op de gemeente SWF).  Wat nodig is dat Plaatselijke belangen en inwoners van SWF zich laten horen . Wij hopen dat jullie de petitie kunnen tekenen zodat we dit breed gedragen onder de aandacht kunnen brengen. Het probleem onder de aandacht brengen doe je samen en deze moet echt vanuit de dorpen en wijken aangegeven worden!


Pommeline Prey ( startersbelangen SWF) Helga Kooystra ( voormalig voorzitter plaatselijk belang Heeg) Carla vd Hoek raadslid GBTL    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Pommeline Prey ( startersbelangen SWF) Helga Kooystra ( voormalig voorzitter plaatselijk belang Heeg) Carla vd Hoek raadslid GBTL om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...