Stop het vreselijke en onnodige dierenleed in de Oostvaardersplassen.

De rechter heeft in haar enorme 'wijsheid' besloten dat de Oostvaardersplassen een natuurgebied is en dat het laten verhongeren van de dieren daarom een natuurlijk proces is. Ik ben het daar niet mee eens. Een gebied met een hek eromheen is GEEN natuurgebied. In een natuurlijke situatie trekken dieren verder wanneer het eten op is. In de Oostvaardersplassen wordt dat de dieren onmogelijk gemaakt met hekken. En daar gaat dan ook alles vreselijk mank en mis.

Jaar na jaar sterven vele dieren een onnodige en vreselijke dood. De ergste en meest wrede vorm van dierenmishandeling is doodhongeren. Staatsbosbeheer, de provincie Flevoland en de minister van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten zijn hiervoor verantwoordelijk.

Een keer zo'n fout fout maken is al erg genoeg maar dit jaar na jaar voortzetten is misdadig. De dieren kunnen niet spreken. Zij betalen voor dit wanbeleid met hun leven na een vreselijke lijdensweg. Wij hebben daarom de plicht en de verantwoordelijkheid om voor de dieren te spreken. Maak de verantwoordelijken voor dit wanbeleid duidelijk dat wij dit vreselijke leed niet langer accepteren en dat wij willen dat het beleid nog dit jaar wordt aangepast zodat dat er eindelijk een eind komt aan dit onnodige dierenleed. Geef de dieren een stem en onderteken deze petitie. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik D. Dijkstra om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...