STOP HET VERKEER, GEEN KMO-ZONE IN DE TINSTRAAT/LEUVENSEBAAN MEER!

 

 1. Wij allen, buurtbewoners en omstaanders, zouden het zeer spijtig vinden dat er na al die jaren dan toch nog industriegebouwen zouden komen. Deze zone is in het verleden ingekleurd als industriezone vanwege de verlengingen van de R6. Deze verlenging ging niet door, wij zijn dan ook van mening dat dit een fout uit het verleden is, die hopelijk nog rechtgezet kan worden. Nu ligt de industriezone bij wijze van spreken ‘zonevreemd’ en past niet in het ruimtelink kader! In Putte hebben we hoegenaamd geen enkele nood aan industrie, we beschikken reeds over een industriezone aan klein boom. Hier zullen met bijna 100% zekerheid ook geen lokale zelfstandigen op afkomen.

 

 1. Dit brengt ons naadloos bij het volgende probleem namelijk de te verwachten mobiliteit. Onbegrijpelijk dat een bestuur dat goed weet hoe zwaar putte kampt met een overspoeling aan verkeer, dit niet ziet. Door Covid is het nu iets rustiger maar anders is de verkeerschaos en files in het centrum van Putte en Peulis niet te overzien, ook het enorme verkeer dat de verlening van de R6 meebracht over de route Vaatjesstraat, Tinstraat, Schrieksesteenweg, Schrieksebaan is een ramp voor de buurtbewoners. Vanwege de plaats waar de R6 nu stopt is het hier enorm druk. Een industriezone zal hoe je het ook draait of keert een enorme hoeveelheid aan extra wagens en VRACHTWAGENS met zich meebrengen. Laat dit nu net zijn waar al helemaal niemand op wacht. Een extra belasting van de dorpskern ook al loopt de hoofdweg naar de Tinstraat veel wagens extra zullen door de kern komen. Een aantrekkingspool van dit kaliber trekt mensen uit alle richtingen aan. Tijdens de spitsuren kampen we al met enorme files op elke weg naar dit terrein. Lees de Mechelbaan waar aan de verkeerslichten zeer lange files staan. Ook in de Tinstraat en Schrieksesteenweg is het steeds zeer lang aanschuiven. Tinstraat waarlangs de hoofdbaan komt plus de vaatjesstraat die de verbindingsweg zal zijn naar de R6 en de Schrieksesteenweg die ook enorm belast zal worden kan dit extra verkeer niet aan. Een beetje respect voor de buurtbewoners die het verkeer in hun straat al bijna zagen verdubbelen en waar de maat nu echt wel vol is.

Het kruispunt Leuvensebaan/ Tinstraat/ Schrieksesteenweg is van die aard dat er een heel slechte zichtbaarheid is. Hier is niets aan te doen vanwege de gebouwen en dit zorgde reeds voor vele ongevallen. Cijfers hiervan zijn zeker bij de politie te verkrijgen. Kortom enkel al op dit punt is de komst van dit gebied onverantwoord en ondoordacht, zeker met deze omvang. Moest de R6 zijn doorgetrokken was dit natuurlijk een heel ander verhaal.

 

 1. Ook twijfelen we dat alles helemaal volgens het RUP is uitgevoerd, de fietspaden al zeker niet. Verder trekken we dus ook het bestaan en het al dan niet moeten blijven bestaan van dit RUP in vraag.

 

 1. Nu met het klimaat en de ernst waarmee we hier dienen om te springen zou het spijtig zijn dat de bomen moeten worden geveld en dat dit mooie natuurgebied wat het nu zeker geworden is, moet plaatsruimen voor beton. Er zijn zelfs al hertjes waargenomen, zie foto. Een ongelooflijk groene long vlakbij het groengebied Tinstraat van onschatbare waarde voor de fauna en flora in onze gemeente. Hier zijn echt goede en leuke dingen mee te realiseren. Moesten de plannen nu van die aard zijn dat er meer behoud is van groen en de mogelijk te bebouwen percelen meer beperkt hadden we ook al iets meer begrip gehad. Nu moeten er volgens ons teveel bomen verdwijnen. Er zijn teveel bomen van ecologische waarde bij die moeten verdwijnen. Ook de houtkanten en de wildgroei rond het kleine vijvertje zorgen voor een enorme groene waarde. Zeer spijtig dat dit in deze periode zou moeten verdwijnen, niet enkel spijtig maar ook totaal onaanvaardbaar. Aansluitend op groengebied Tinstraat kan hier een mooi wandelgebied en met behoud van de ecologische waarde.

 

 1. Aansluitend bij dit punt komt dat de ophogingen of laat ons zeggen de aanpassingen aan het niveau voor ons niet kunnen.

 

 1. Vanuit de gemeente is hier niet met de mensen over gesproken, van burgerparticipatie en inspraak is het geen sprake. Natuurlijk omdat ze weten dat dit in de gehele buurt al jaren gevoelig ligt en iedereen behalve dan de ontwikkelaar had gehoopt dat dit zo ging blijven. Voor hen zal dit zeker veel opbrengen, zeker als we de vraagprijzen zo horen. Maar dit winstbejag, de omvang en het volproppen van dit gebied kan niet, het is gewoon TE veel!
  Een project met een maximum aan winst voor enkelen maar ten koste van velen.

 

 1. Wij vragen dus:
  a) een grondige heroverweging van de bestemming voor dit gebied. Volgens ons ten onrechte industriegebied. Laat aub een dergelijk mooi natuurgebied wat het nu geworden is niet verloren gaan.

 

 1. Als voorgaande niet kan:
  a) grondige heroverweging van de grootte van dit project en dus het aantal gebouwen.
  b) op gebied van mobiliteit onze argumenten serieus nemen en inzien dat een dergelijk project hier niet kan.
  c) aan de natuur te denken en meer groen te behouden, zeker de bufferingen en het laten aansluiten van groenstroken.
  d) de fietspaden te bekijken en een groenbehoud te combineren met aangenaam wandelen en fietsen
  e) zoveel mogelijk van de oorspronkelijke bomen(rijen) en natuur te behouden.
  f) de gevraagde ophogingen te herbekijken en te beperken.

g) rekening te houden met de vraag van bezorgde burgers en hen de noodzakelijke levenskwaliteit/ woonkwaliteit te garanderen.

 

 

 

 

Vriendelijke groeten van de bezorgde dorpsbewoners.

118606111_2691550091112321_4643449131674067373_n.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Inneke Vercammen toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...