Stop het verbod op halal

In december 2011 buigt de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel tot verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten. Het wetsvoorstel  is volgens moslimorganisaties niet rechtmatig, niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar. Dierenwelzijn kan effectiever worden bereikt met een convenant.

Niet rechtmatig

Het wetsvoorstel komt feitelijk neer op een verbod op ritueel slachten. Het amendement biedt namelijk geen reële mogelijkheid om ontheffing te krijgen van de verplichte bedwelming. Aanvaarding van het wetsvoorstel betekent een ernstige inperking van het recht op godsdienstvrijheid. Het kan alleen worden beperkt als de beperkende maatregel bij wet is geregeld, een legitiem doel dient, proportioneel is, en er geen alternatieve – minder vergaande – oplossingen mogelijk zijn. Een feitelijk verbod op ritueel slachten is onrechtmatig, aangezien het disproportioneel is, en er andere, minder vergaande maatregelen, mogelijk zijn, die het dierenwelzijn dienen, doch de vrijheid van godsdienst niet aantasten.

Niet uitvoerbaar

Van de eis van verplichte voorafgaande bedwelming kan worden afgezien mits op basis van onafhankelijk vastgesteld bewijs kan worden aangetoond dat het welzijn van dieren bij onbedwelmd ritueel slachten niet in grotere mate wordt benadeeld dan bij de reguliere slacht. Dit is een onmogelijke taak. Met de beschikbare onderzoeksmethoden is het onmogelijk om aan te tonen dat er geen extra dierenleed wordt veroorzaakt.

Niet handhaafbaar

De vraag naar ritueel geslacht (halal) vlees zal blijven. Naast import uit het buitenland waar de omstandigheden niet beter zijn, is de kans groot dat de slacht van de dieren wordt verplaatst naar doe-het-zelf-boerderijen, schuren en badkamers.  Het verbod op ritueel slachten zal daarom alles behalve het dierenwelzijn bevorderen. Halal vlees verdwijnt juist in de illegaliteit.

Convenant

De huidige wetgeving biedt voldoende mogelijkheden om de gewenste effecten van het wetsvoorstel te bewerkstelligen, namelijk het verbeteren van dierenwelzijn door het verminderen van dierenleed bij het slachtproces. De moslimsorganisaties  gaan graag met de overheid in gesprek om tot afspraken te komen waarmee de nodige verbeteringen daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.

Wij vragen de leden van de Eerste kamer om dit wetsvoorstel niet te steunen. Ook moslims zijn voor dierenwelzijn maar niet voor beperking van Godsdienstvrijheid.