Stop het pensioen verraad! (10-03-2017 veel verwijdert aan links)

En ineens waren daar de berichten. Kennelijk ook voor de Tweede Kamer nogal een verrassing.

In uw belang bleek dat de EU ineens mede beheer kreeg over de pensioenen in Nederland. Ondanks grote vraagtekens in de Tweede Kamer zijn veel partijen/politici akkoord gegaan met deze wijziging.

Leuk allemaal maar belachelijk natuurlijk dat u als pensioengerechtigde/spaarder geen enkele inbreng heeft gekregen. Geen enkele mededeling vooraf hieromtrent. Geen enkele mogelijk om uzelf uit te spreken over dit, misschien wel snode, plan.

Een rechtstreekse ondermijning dus van de democratie. Zeker gezien het hier uw uitgestelde salaris betreft. Waar velen ook nog eens overeenkomsten omtrent hebben afgesloten tussen pensioenfonds, werkgever en werknemer. Voor velen is er dus geen enkele inbreng van de overheid gewenst! Het enige pensioenfonds waar de overheid in feite rechtstreeks als werkgever inbreng in heeft is het ABP.

Wat verder opvalt is dat zowel werkgevers als pensioenfondsen maar ook vakbonden op geen enkele wijze kennelijk op de hoogte waren. Anders had goed fatsoen minstens mogen leiden tot het op de hoogte stellen van de pensioengerechtigden/spaarders.

Daarom doen wij een beroep op alle betrokken partijen om de pensioengerechtigden/spaarders alsnog recht te doen en hen inspraak te geven omtrent wat er gebeuren moet met hun uitgestelde salaris. Wat nu gebeurd is druist in tegen iedere vorm van democratische inbreng van één van de partijen en misschien wel van vrijwel alle partijen.

Middels deze petitie willen we het voor elkaar zien te krijgen dat, om het even welke overeenkomst er kennelijk gesloten is tussen Den Haag en Brussel, deze teniet gedaan wordt en dat op zijn minst eerst alle buitengesloten partijen hun democratische inbreng krijgen en dus inspraak verkrijgen.
Tot dat dit proces achter de rug is en duidelijk is wat ALLE betrokken partijen van de overeenkomst vinden, zal het kabinet de regeling zoals die nu kennelijk is, terug draaien.

In het kort: Het kabinet draait de pensioenovereenkomst met de EU terug tot dat alle betrokken partijen de mogelijkheid tot democratische inbreng hebben gekregen.

Een keer moet genoeg ook genoeg zijn. En het weggeven van uw oude dags voorziening zonder uw mening te vragen, uw geld(!) en zonder andere partners in die overeenkomst te kennen, dat gaat alle boekjes en fatsoensnormen te buiten.
Daarmee geeft dit kabinet (en gedogers) te kennen wils onbekwaam te zijn. En dus dienen ze gestopt te worden.

Dat zou zo maar kunnen middels een NEXIT. Uit de EU ja! Want hoeveel jaren moet u nog doorwerken om gezamenlijk die €1400 miljard terug te verdienen? Help dus deze en daarna hopelijk vele andere fouten en handelingen van verraad te stoppen en/of terug te draaien en teken en deel!

We hopen op zoveel handtekeningen/steunverklaringen dat we met stapels handtekeningen naar Den Haag kunnen om te eisen dat onze democratie recht gedaan gaat worden.
Alle relevante links vindt u hieronder terug.

http://www.hetburgercollectief.nl

We pogen dat te volgen en passen de petitie aan indien duidelijkheid geboden wordt. Tot nu toe is duidelijk: 
Er is totaal geen greintje democratie van toepassing geweest, uw uitgestelde salaris is overgeheveld naar de EU. En nu? Hopelijk snel duidelijkheid hierin.

nul_euro.png 

 

 

 

Eindelijk met pensioen..........

Hieronder links die verwijzen naar het pensioen debacle:

Das Kapital: 
http://daskapital.nl/2017/02/pensioenfonds_dekkingsgraad_om.html
EUNMASK: 
https://eunmask.wordpress.com/2016/02/08/klijnsma-koerst-af-op-pensioen-onteigening/
Telegraaf:
http://www.telegraaf.nl/watuzegt/25312374/__De_afrekening_volgt...__.html
Omroep Max:
http://www.omroepmax.nl/zwartezwanen/uitzending/tv/zwarte-zwanen-6-u-en-de-pensioenelite-maandag-6-maart-2017/
Op deze pagina vindt U ook alle voorgaande afleveringen. Schokkende en onthullende feiten over Uw pensioen.