Stop het opdringen van de lhbtqi+ waarden en normen in het onderwijs.

Met deze petitie willen wij bereiken dat de kerndoelen zoals beschreven in het SLO worden aangepast.

  1. Wij willen dat onderwijs zich richt op wat genoemd, de basisvaardigheden. Sexuele voorlichting is een feitelijk goed wat daarin past.
  2. Genderneutraliteit is een gevoel en iedereen voelt zich anders. Op basis daarvan kan daar geen onderwijs over geboden worden. Je dringt daarmee het gevoel van de een op een ander.
  3. Stop met onze kinderen in de war te brengen.
  4. Stop paarse vrijdag te vieren in het onderwijs.