Stop Geweld Tegen Vrouwen/Stop Geweld Tegen Voorzitter Jolanda Purperhart

Stop geweld tegen vrouwen

Stop geweld tegen voorzitter Jolanda Purperhart         

Geachte mevrouw M. Joden/korpspolitie Rijsdijk,  

Wij, erfgenamen/nazaten van plantage Overtoom en sympathisanten, constateren dat voorzitter Jolanda Purperhart doelwit is geworden van de veelvoorkomende genormaliseerde geweld tegen vrouwen. Keer op keer is er sprake van situaties waarbij mevrouw J. Purperhart slachtoffer is geworden van zowel fysieke als mentale geweld door mannelijke daders.

 

Op 26 april 2022 is mevrouw Purperhart agressief woordelijk bejegend door Robby Korendijk. Nadat zij hier reactie opgaf zijn gedrag niet op prijs te stellen, heeft hij gebruik gemaakt van excessief geweld. Deze meneer heeft meerder malen een poging gedaan om mevrouw Purperhart aan te vallen met een groot scherp object. Vervolgens heeft meneer Korendijk het slachtoffer lichamelijk toegetakeld. Omstanders zijn hier getuigen van geweest, maar hebben niet ingegrepen.

Nadat Mevrouw Purperhart aangifte heeft gedaan wegens mishandeling, is er een onderzoek gestart die nog steeds loopt. Tijdens dit onderzoek is er geen rekening gehouden met de nazorg van het slachtoffer. Meneer Korendijk loopt nog steeds vrij rond en vormt om die reden nog steeds een bedreiging.

Wij zien hier een inbreuk op de sociale veiligheid van omgeving Overtoom. Daarnaast merken wij dat Overtoom en omgeving een onveilige leefomgeving is voor vrouwen. Dit geldt niet alleen voor mevrouw Purperhart, maar alle vrouwen in Overtoom. Er zijn weinig tot geen veiligheidsmaatregelen om die vrouwen bescherming te bieden tegen buitensporig geweld door mannelijk bewoners. Ook constateren wij een vorm van het omstandereffect. Mevrouw Purperhart was slachtoffer van openlijke geweldpleging. Het passieve gedrag van omstanders hebben er tevens voor gezorgd dat vrouwengeweld openlijk wordt geaccepteerd. Door de nalatigheid van de nazorg door korpspolitie Rijsdijk en diens matige getroffen veiligheidsmaatregelen, impliceren wij dat openlijke geweld tegen vrouwen genormaliseerd wordt in de omgevingscultuur van Overtoom.

Wij concluderen dat Overtoom en omgeving een onveilig leefomgeving is voor vrouwen. Ook stellen wij vast dat zinloos geweld tegen vrouwen en verwaarlozing van het rechtssysteem ingeworteld is in de cultuur van de Overtoom en omstreken. Verder wordt deze onveiligheid sterk bemoedigd door passieve burgers. Daarnaast merken wij dat een organisatie die veiligheid en rechtvaardigheid als hoogste prioriteit moet hebben, geen actieve stappen onderneemt om sociale en fysieke veiligheid te waarborgen. Wij hopen van U zo spoedig mogelijk te mogen vernemen welke stappen er worden genomen om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen.

IMG-20220501-WA0050.jpg


Het Nieuw Wettig Gekozen Plantage Bestuur Overtoom    Neem contact op met de schrijver van de petitie