Stop dit idiote circulatieplan

Stop de enkel richting op de Wallenring.

Het is nu al dagdagelijks een ramp om ergens in Aalst te geraken, laat staan dat we nu allemaal achter elkaar in een enkelrichting colonne moeten rijden ......

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik bezorgde burger om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...