Stop EnergieHeuvel Temse

Cordeel plant een ‘energieheuvel’  van meer dan 40 meter hoog aan de rand van de Schelde en de polder.

Hebt u ooit genoten van een wandeling rond de potpolder of even uitwaaien op de dijk van de Weert.  De batterijen opladen bij het vertoeven in ons uniek streepje natuur dat het scheldebekken ons bied. Wel ...

Als het aan de gemeente “Cordeel-City” Temse ligt kunt u binnenkort bij uw wandeling genieten van een monsterproject dat de naburige natuur en omgeving met landelijk karakter zal overschaduwen.

Cordeel of liever het zusterbedrijf EcoSource heeft een vergunning bekomen voor de bouw van een ‘heuvel’ met stalen bassin van meer dan 40 meter hoog en 36 meter breed met een oppervlakte van meer dan 10.000 m2. En dit in een vogelrichtlijngebied. Hiermee zal Cordeel enkel en alleen zijn eigen bedrijventerrein, ook ten dele via subsidies (lees belastingsgeld), voorzien van hydro elektriciteit. Laat u niet vangen door dit aardig staaltje “Greenwashing”.

Ook u kunt ons helpen om dit idyllisch zicht te behouden.

Teken de petitie voor 16 November 2019. We hebben niet veel tijd meer om beroep aan te tekenen bij de provincie.

Volg of contacteer ons via facebook, www.energieheuvel.be.

Kant_Tielrode_4.jpg

Schets van de energieheuvel gezien vanaf de potpolder van tielrode.

 

De kolos die men gaat bouwen, zal boven alle bebouwing uitsteken en de omgeving visueel enorm bepalen.  Als referentie, ziet u op het terrein de gsm-mast van 33 meter. Dit bouwwerk voor eigen gewin zal nog eens 10m hoger zijn.

Bovendien rommelt de aanvraag/beslissing op alle vlakken:

-   De stalen constructie wordt gebouwd in het beschermde vogelrichtlijn gebied.

-   Het zicht vanuit de polders en dijken zal zwaar belast worden. Zelfs in de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt impact erkend: “De impact van deze aanvraag in de directe omgeving is aanzienlijk te meer door de omvang, de hoogte van de te bouwen energieheuvel en de afstand tot de Zeeschelde.”

-    De verplichte bufferstroken langs de Schelde en polder worden niet gerespecteerd en zal bebouwd worden met de heuvel die amper kan begroeid worden.

-     De aanvraag voor overstromingsrisico’s, volgens het advies van de Vlaamse Water – afdeling Zeeschelde – Zeekanaal, die stelt: “De voet van de heuvel loopt het risico bij stormtij voor een deel overstroomd te worden” en dat “een overstroming er onder andere toe kan leiden dat er delen van de (voet van de) heuvel uitspoelen”.  

-     De effecten van deze immense constructie aan de rand van de Schelde en de polders in het Vogelrichtlijngebied en het Habitatrichtlijngebied zijn niet onderzocht.

We zijn niet gekant tegen de productie van duurzame energie maar dit mag niet ten koste zijn van de waardevolle visuele omgeving van de Schelde en de polders en ter verrijking van 1 vennootschap d.m.v. een gesubsidieerd project. 

Dit is een klassiek voorbeeld van “Greenwaching”, zich groener voordoen om andere belangen te verdoezelen. Cordeel staat niet boven de wet!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat EnergieHeuvel Temse alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...