Stop Double Dapple fok!

In Nederland is de tijgerteckel (ook wel 'merle' genoemd) steeds meer in opkomst.

Daarmee komt helaas ook steeds vaker de 'Double Dapple' (dubbel tijger/merle) voor.

Deze pups zijn de uitkomst van tijger x tijger en hebben een enorm grote kans op diverse handicaps:

doof- en/of blindheid, microftalmie (misvormde oogjes) en vachtproblemen zijn er daar een paar van.

In nog ergere gevallen kunnen ze zelfs oren en ogen en ledematen missen bij de geboorte.

2 bekende Double Dapple teckels in Nederland & Belgie zijn Noddy & Saartje:

Noddy & Saartje zijn allebei doof en blind geboren door deze gevaarlijke kruising en hebben eveneens microftalmie en een gevoelige huid.

Via hun Facebookpagina (klik HIER) en gewone website (klik HIER) proberen zij de mensen bewust te maken van de gevaren van deze fok.

Helaas komen de bazinnetjes en leden van Noddy & Saartje er steeds vaker achter dat er mensen zijn die dit soort nestjes willens en wetens fokken, omdat zij hopen op gezonde pups in deze bijzondere kleurstellingen, die voor recordbedragen verkocht kunnen worden.

Dat de toekomstige pupjes zo enorm veel kans op handicaps hebben, interesseert hen klaarblijkelijk niet.

Nadat ons wederom een nestje ter ore is gekomen van mensen die deze kruising al meerdere keren gemaakt hebben ondanks vele waarschuwingen en op dit moment ook weer een nestje hebben waarvan al duidelijk is dat er een aantal gehandicapte pups tussen zitten, is de maat vol.

De ervaring leert dat meerdere mensen melding hebben gedaan bij de Dierenpolitie en deze klaarblijkelijk niets kunnen doen, daar deze kruising niet verboden is bij wet...

DAT MOET VERANDEREN!!!

Het mag toch niet zo zijn dat een kruising waar zó enorm veel risico's mee gemoeid zijn 'legaal' kan zijn in Nederland?!?

Deze kruising is pure dierenmishandeling en zou verboden- en bestraft moeten worden!

 

Wij hopen dan ook dat deze petitie massaal getekend- en gedeeld zal gaan worden, zodat deze enorm dieronvriendelijke fokpraktijken hopelijk gestopt zullen worden.

 

Dank jullie wel, namens Noddy & Saartje