Geef de kinderen in Leeuwarden hun Sinterklaasintocht terug. Stop de zwarte Piet discussie. Stop uw wild geraas.

  1. De laatste jaren is Zwarte Piet onderwerp van discussie, met onze kinderen als lijdend argument. De voornamelijk volwassen voor en tegenstanders hebben de discussie zo ver op de spits gedreven dat dit de afgelopen intocht op veel plaatsen uitmondde in een climax van rumoer tussen voor en tegenstanders. Zo ook in Leeuwarden. Over de aangevoerde argumenten is van alles te zeggen en niemand heeft het gelijk aan zijn zijde. Wij respecteren op voorhand de argumenten van beide kanten en daarom zou een gesprek tussen de partijen wenselijk zijn, ware het niet dat ze er gezamenlijk niet uit dreigen te komen. Zij zijn volledig gepolariseerd. In plaats van met elkaar, praat met op niet mis te verstane wijze over elkaar. Kinderen krijgen meer en meer last van de discussie en daarom is nu ingrijpen nodig, nog los van het feit dat veel volwassenen de discussie en wat daaruit voortkomt inmiddels meer dan zat zijn.

    roetveegpiet-schoorsteen-sinterklaas-zwartepiet-320x213.jpg

 

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, roepen de Stichting Sinterklaas Intocht Leeuwarden op nu te kiezen voor aanpassing van hun Pietenbeleid, zodat we volgende jaar de kinderen weer centraal kunnen stellen. Haal de angel uit de discussie. Een aantal steden in Nederland is u al voorgegaan. Wij zien het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid van uw Stichting om hier stevig stelling in te nemen, zodat polarisatie tijdens de komende intocht geen kans krijgt. Wij roepen u daarom op enkel te kiezen voor roetveegpieten (de polderpiet). Niet zwart, niet wit maar grijs. Uit onderzoek is gebleken dat het kinderen niet uitmaakt, zolang de Sinterklaasintocht maar een gezellig, ontspannen feest is. Namens de kinderen van Leeuwarden danken wij u.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Meijer ten Zijthoff toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...