Stop de vogeljacht in Meerland


Sssstt... Horen jullie dat? Ons mooie Meerland park maakt muziek. Maar dagelijks zijn de jagers op pad om onze vogels weg te jagen van deze mooie plek met kaboem en jachthonden. De ontwikkelaars en huizenbouwers zijn hier blij mee en huren deze mensen in. Met als doel zonder pardon meer huizen te kunnen bouwen. Ook het vuurwerk verstoort de natuurlijke omgeving van dit park. Help ons om er samen voor te zorgen dat Meer-land een thuis is voor méér vogels en minder overlast. Teken onze petitie om onze bosvrienden te beschermen en de gemeente de jacht te laten ophouden.Sssstt...Do you hear that? Our wonderful Meerland park is making music. But watch out, hunters are working to scare our beautiful birds away from Meerland, with kaboom and hunting dogs. The developers and builders are recruting them so they can build more houses for profit. Also the fireworks scares our natural environment. Help us to give Meerland back to the birds and other animals and sign the petition to stop the hunters and help the forest.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Sssstt om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...