Stop de verstrengde geluidsnormen

Aan de Vlaamse regering, in het bijzonder het kabinet van Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en het kabinet van Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

wij, de ondergetekenden,

constateren dat de nieuwe bepalingen van de wetgeving met betrekking tot het verstrengen van de geluidsnormen voor muziekactiviteiten die ingaat vanaf 1 januari 2013, op inrichtingen en evenementen waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld en het geluidsniveau in die inrichting, voor de grote meerderheid van muziekactiviteiten niet realistisch haalbaar is en daardoor het verder bestaan van verschillende podium cafés, festivals en andere live optredens in gevaar wordt gebracht.

Spijtig genoeg moeten er reeds verscheidene kleinere podium cafés – als ik het goed heb volgens de wetgeving behorende tot de danscafés en dus Categorie 1, waarin een maximaal geluidsniveau van 85 dB, getoetst aan 92 dB, wordt gesteld - het hoofd bieden aan de nieuwe wetgeving omdat de normen voor hen niet haalbaar blijken. Het gaat hier dan voornamelijk om de iets alternatievere cafés, die een minder breed publiek hebben en bijvoorbeeld meer grijpen naar elektrische gitaren dan de klassieke muziekinstrumenten door hun genre (u moet daarbij ook rekening houden dat een niet versterkt slagwerk instrument reeds 85 dB bereikt. Daarbij weerleggen we dus de constatatie van Minister Schauvliege: “Met de goedgekeurde regels bereiken we een uitgebalanceerd evenwicht tussen voldoende muziekbeleving en het beperken van gehoorschade. De  normen zijn haalbaar voor iedereen en voor alle soorten activiteiten.”).

Zoals in het FAQ van www.lne.be ook te lezen is is het vrijwel onmogelijk voor een drummer in situaties waar luide optredens in kleine, lage, akoestisch niet aangepaste zaaltjes plaatsvinden, onder de wettelijk maximale geluidsnorm te houden zonder aanbreng van plexiglas. Dit, en de overige nodige aanpassingen, kan een dure bedoening worden als er niet voldoende extra budget voorzien wordt voor dit type cafés, ipv uitsluitend voor de sonometers voor locale verenigingen. Ook als er meer dan 12 optredens per jaar plaatsvinden is het café milieuvergunningplichting. De grens tussen danscafé en gewoon café is daarbij te vaag.

Dit in acht nemende verzoeken wij daarom een realistischere en haalbaardere aanpassing van de wetgeving op te stellen waarbij er geen verlies wordt geleden aan podiumcafés en live optredens - een belangrijke vorm van cultuur of minstens voldoende budget wordt vrijgegeven om deze cafés en muziek gelegenheden de nodige aanpassingen te laten doen.