STOP DE VERKEERSOVERLAST IN DE BUITENHOF!

STOP DE VERKEERSOVERLAST IN DE BUITENHOF!

( o.a.  de Van der Slootsingel, Beethovenlaan, Mozartlaan, Jan Thomeelaan, Reinier de graafweg en Buitenhofdreef )

De overlast van veel te hard rijdende auto`s en motoren in De Buitenhof neemt in de jaren schrikbarend toe. Af en toe krijg je het gevoel dat het hier het circuit van Zandvoort aan het worden is. Nu De Buitenhof steeds drukker wordt met fietsverkeer zorgt dit regelmatig voor onveilige verkeersituaties en is het wachten op ongelukken. Dit is niet de eerste keer dat dit ter sprake komt bij de gemeente Delft. Bij eerdere verzoeken aan de gemeente Delft om verkeersdrempels te plaatsen, was het antwoord dat er op dergelijke wegen geen drempels worden geplaatst, dit zonder aanvullend uitleg. Het is van belang dat er zoveel mogelijk bewoners hun stem laten horen in een poging de gemeente Delft in beweging te krijgen in bewustwording van deze onveilige verkeersituatie.

Mogen wij rekenen op uw steun?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook ik ben de verkeeroverlast in De Buitenhof beu en wil dat er zo snel als mogelijk een begin wordt gemaakt met de aanleg van voldoende verkeersdrempels om de verkeersveiligheid te bevorderen. 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Desie van Nierop om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...