Geen staking meer bij Air France.

Wij KLM, KLC en Transavia personeel,

Doen een dringend beroep op onze AF collega's om de geschillen met uw directie op constructieve wijze te beslechten.

Wij vragen u om daarbij af te zien van publieksonvriendelijke acties.

Wij onderkennen uw situatie en voelen ons betrokken. Echter menen wij dat het verder onder druk zetten van de kaspositie geen oplossing zal bieden en de problemen slechts zal vergroten.

 

Nous, employés de la compagnie KLM, KLC et Transavia,                                                                                           

demandons à nos collègues d Air France avec urgence, de trouver une solution constructive aux différends qui les séparent de la direction.

Nous vous demandons de ne pas agir au détriment de nos passagers.

Nous sommes préoccupés par la situation actuelle tout en comprenant les efforts qui vous sont demandés. 

Toute détérioration de notre trésorerie n apportera aucune solution mais au contraire nous poussera encore plus au bord du gouffre.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik August Keur toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...