Stop de sloop van de Scholengemeenschap Lelystad (SGL)

SGL_1.jpgIk vraag uw steun om de Scholengemeenschap Lelystad (SGL) te redden van de sloophamer.

Sinds 1968 woon ik in Lelystad. Voor mij is de maat vol. Er zijn al teveel gebouwen, uit mijn jeugd en mogelijk ook uit uw jeugd, gesloopt.

Ik noem er een paar, eerste sporthal “Spaanderbank”,  eerste school “de Almere”, school “de Inktvis”, Zwembad “de Houtrib”, Gebouw “De Waterwijzer”, winkelcentrum “Het Trefpunt”, enz, enz.

Ik ben niet tegen de voortuitgang maar ik vind het wel belangrijk dat sommige punten van herkenning bewaard blijven. Veel van de eerste bewoners van deze stad hebben de lessen op deze school gevolgd.

De SGL is een begrip en een punt van herkenning. Typerend voor de hart en ziel van onze stad. Een plek van verhalen.

Deskundigen hebben dit pand al als cultureel erfgoed bestempeld. Een pand dat we moeten behouden voor het nageslacht. Dit door zijn originele vorm, situering, unieke akoestiek en architectuur. Een plek die ruimte, vrijheid en openheid uitstraalt en symboliseert. De gemeenschap van Lelystad.

Ik wil het gebouw een sociaal, culturele en maatschappelijke bestemmingsfunctie geven. Een gebouw voor en door de bewoners van Lelystad. Een gebouw waar plek is voor het samen verhalen vertellen. Een plek voor exposities, tentoonstellingen, ateliers, kunstenaars, burgerinitiatieven, muziek, kleine verenigingen en kleine winkeltjes voor start-ups.

Helpt u mee om de SGLvan de sloop te redden. Er is plek genoeg in Lelystad om woningen te bouwen. Deze plek is geweldig om een kunst, cultuur en natuur samen in één gebouw te vestigen. 

Ik vraag u om deze petitie te onderteken ter ondersteuning van mijn plan. Ik wil deze petitie aanbieden aan de gemeenteraad en het college van Burgermeester en Wethouders van de Gemeente Lelystad.

Een volgende stap is het vinden van partijen die mee willen doen om dit plan te realiseren.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ben Kamstra om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...