Stop de onzin over luchthaven Oostende

 Luchthaven Oostende is en blijft belangrijk!

Na de onzinnige verklaringen van een handjevol dolgedraaide tegenstanders van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge wordt het de hoogste tijd voor de terugkeer naar de realiteit.

Het is zonneklaar: DE LUCHTHAVEN VAN OOSTENDE IS EN BLIJFT EEN BELANGRIJKE ECONOMISCHE GROEIPOOL VOOR DE STAD EN DE REGIO. PASSAGIERS- EN VRACHTVERVOER CREËREN WELVAART EN TEWERKSTELLING.

Wie het tegendeel beweert kraamt onzin uit.

Daarom vragen wij om massaal onderstaande petitie te onderschrijven en zoveel mogelijk te delen:

Aansluitend bij de intentieverklaring van het nieuwe stadsbestuur van Oostende, vind ik het belangrijk dat de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge alle kansen op verdere ontwikkeling krijgt. Dit zowel voor passagiers- als voor vrachtvervoer.

Ik verzet mij ten stelligste tegen het doemdenken, de misleidende en bewust onrustwekkende berichtgeving en tegenwerking vanwege de zelfverklaarde tegenstanders van de luchthaven.

Voor zover noodzakelijk en, rekening houdend met de door de overheid opgelegde beperkingen, aanvaard ik de openingstijden van de luchthaven, met inbegrip van noodzakelijke nachtvluchten die met minimale hinder voor de omwonenden van de luchthaven worden uitgevoerd.

 

Ik onderteken bij deze bovenstaande petitie

O Mijn naam en woonplaats mogen publiek zichtbaar zijn onder deze petitie

O Ik ben 16 jaar of ouder

O Ik verklaar kennis genomen te hebben van de privacyverklaring en ga hiermee akkoord.

 

REPLO vzw verbindt zich ertoe om, conform de Europese Algemene Verordening voor Gegevens-bescherming (GDPR), de door elk lid toevertrouwde persoonlijke gegevens, in een beveiligde database bij te houden en uitsluitend
te gebruiken voor de doelstellingen van de vereniging. Voor de uitgebreide regelgeving verwijst REPLO vzw naar de tekst op zijn website www.replo.be onder de rubriek PRIVACY.