Stop de ontgroening van De Kamp in Haarlem

Gemeente Haarlem heeft een kapvergunning (2021-03393) verleend voor 8 bomen in de Essenstraat. Op deze plek zal een kantoorpand worden gerealiseerd, met twee bovenwoningen. De gemeente is niet voornemens deze bomen te compenseren in de directe omgeving.

Met deze petitie roepen wij gemeente Haarlem op om de 8 bomen te herplanten in de directe omgeving van de Essenstraat zodat de ontgroening van deze wijk wordt tegengegaan.

 

---

Bezwaarmogelijkheid (voor direct omwonenden)

 

Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovengenoemd besluit kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van gemeente Haarlem (https://www.haarlem.nl/bezwaar-tegen-gemeentelijk-besluit). U hebt hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

bomenkap_Essenstraat.jpgaan.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Actiepartij Haarlem om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...