Stop de lockdowns Volledig open of volledige omzet compensatie

Stop de lockdowns, alles volledig open of omzetverlies volledig gecompenseerd!

Ik ben voor volledige heropening van, sportclubs, winkels, daghoreca, etc. ik ben voor heropening van cafés/ avond horeca wanneer er voldoende geventileerd wordt en bedrijven het co² gehalte nauwkeurig in de gaten houden. Wanneer deze niet onder een bepaalde veilige waarde komt, bijvoorbeeld de 800  ppm kan worden gehouden dan kan een  bedrijf/ onderneming niet open. Wanneer een bedrijf dit onder  bijvoorbeeld de 800 ppm kan houden, kan deze veilig open. Deze waarde zou door deskundigen bepaald kunnen worden.

Hiermee kan de hele 2g of 3g politiek van ikde baan. En kan iedereen veilig genieten en zich weer vrij bewegen. Is er geen verschil meer tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. 

Nemen mensen hun eigen verantwoordelijkheid en blijven mensen thuis wanneer ze besmet zijn en klachten hebben.

Wanneer bedrijven verenigingen stichtingen en clubs dicht moeten blijven van de overheid, dan is het niet meer dan normaal dat zij volledig gecompenseerd worden in hun gemiste omzet.

Nu staat bij veel mensen, ondernemers, gezinnen, het water tot ver boven hun lippen. Zijn de betalingsachterstanden fors opgelopen, zijn er hoge schulden en worden zij niet of nauwelijks gecompenseerd. Ontvangen zij geen loon wanneer een van de partners werkt. Maar wordt er wel verwacht dat alles doorbetaald blijft. Dit gaat niet meer en levert enorme stress op bij miljoenen mensen, gezinnen, ondernemers, jongeren etc. Dit moet nu stoppen!

Besmettingsrisico

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat aerosolen de hoofdroute zijn waarlangs de besmettingen verlopen. Bij een besmet persoon bevatten aerosolen virusdeeltjes die andere personen kunnen infecteren. De kans op infectie hangt af van de hoeveelheid virusdeeltjes die een vatbaar persoon inademt. Dit betekent dat het risico op infectie via aerosolen verminderd kan worden door het voorzien van ventilatie en luchtzuivering.

 

Zoals eerder gezegd kunnen we uit de aanwezigheid van CO2 in de lucht aflezen hoe het met de binnenluchtkwaliteit gesteld is. Hoe hoger de CO2; hoe meer vervuilende deeltjes in de lucht. Dus: hoe beter de binnenluchtkwaliteit, hoe kleiner het risico op besmetting!Screenshot_20220108-154114.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Maikel Bolhuis om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...