Stop de lockdown, terug naar normaal

Petitie om de COVID-19-lockdown te beëindigen nu en terug naar de ‘oude normaal’   

Overwegende dat 

-  er een lockdown is van meer dan 17 miljoen mensen om de verspreiding en slachtoffers van Covid-19 te beperken 

- het aantal slachtoffers van Covid-19 beperkt is- zelfs lager dan bij een gewone griep. De ernst wordt zwaar overschat door media, wetenschappers en de medische sector. Slechts een klein deel van de bevolking personen heeft een verhoogd risico, met name personen met onderliggende ziekten en ouderen. Aangenomen wordt dat een verminderde werking van het immuunsysteem de onderliggende factor is. De IC-capaciteit en geneesmiddelen voor behandeling zijn aanwezig en zelfs deels onbenut. Daarom is er geen reden om de lockdown voort te zetten. 

- De menselijke, sociale en economische kosten van een voortdurende afsluiting zijn catastrofaal en zullen in de toekomst lang aanhouden. Door de lockdown worden inkomens van duizenden mensen ontnomen en kleine en middelgrote bedrijven afgebroken. Voedselproductie en andere economische activiteiten worden belemmerd, wat leidt tot voedseltekorten, gebrek aan behandeling van duizenden patiënten die zorg behoeven en verhoogde stressniveaus. De fianciele reserves van de bevolking en de staat worden uitgeput, het sociale stelsel van miljoenen mensen incl. pensioenen staat op het spel. De psychische gevolgen t.g.v. stress zijn zwaar.

hierbij de petitie aan de regering om de lockdown te spoedigst en voor 1 mei 2020 beëindigen zonder nieuwe restricties!   

 

Kernpunten in meer detail: COVID-19 een ziekte maar geen pandemie 

1. COVID-19 is besmettelijk, maar sterfte zeer beperkt. In totaal zijn er net over 3.750 sterfgevallen (21-4-2020). Veel mensen raken geïnfecteerd maar herstellen zonder een arts te raadplegen na een paar dagen onbehagen. 

2. Slechts een zeer klein deel van de bevolking is kwetsbaar en heeft mogelijk behandeling nodig, voornamelijk mensen met onderliggende ziekten en ouderen. Behandeling wordt gedaan in IC's. 

3. De medische capaciteit voor Covid-19 is geen knelpunt. Veel landen hebben nieuwe IC-ruimtes en -faciliteiten gereserveerd of gecreëerd voor de behandeling van Covid-19. Deze zijn echter onderbenut, er zijn nauwelijks patiënten die behandeling nodig hebben. In de VS wordt hierdoor ziekenhuisstaf ontslagen door terugval van inkomsten.  

4. Er bestaan ​​geneesmiddelen voor behandeling met Covid-19. Het goedkope en decennialang gebruikte hydroxychloroquine genas 99% van de patiënten in verschillende landen. Dit krijgt verrassend weinig aandacht in de media, mogelijk doordat het medisch-industriële complex meer verdient met wereldwijde verkoop van nieuwe vaccins en testen dan van geneesmiddelen met verlopen patenten. De heren Gates en Fauci schijnen belangen te hebben in deze branche.  

5. Het menselijke immuunsysteem zorgt voor afweer van virussen. Mensen hebben miljoenen virussen, maar deze veroorzaken alleen problemen als het systeem is aangetast. Factoren die het immuunsysteem verzwakken zijn onder meer ongezonde voeding i.c. veel suiker, gebrek aan vitamines en mineralen, luchtvervuiling, stress, straling. 

Opblazen aantallen COVID-19-slachtoffers; her-labeling van andere ziekten 

6. Het aantal Covid-19-slachtoffers is lager dan bij een gewone griep, zelfs minimaal in vergelijking met bijv. varkensgriep. Nederland heeft 3.650 doden door Covid-19 gemeld (21/4/2020), terwijl het jaarlijkse aantal sterfgevallen van ca. 150.000 personen bedraagt. Ofwel het sterftecijfer tgv Cov19 op jaarbasis ligt op 0.1%. Het wereldwijde aantal ‘Covid-19’ slachtoffers ’staat op 160,00, veel lager dan dat van een gemiddelde griep (250,00 - 500.000) (WHO). 

7. Het aantal dodelijke gevallen wordt ‘opgekrikt’. In veel landen krijgen ziekenhuizen/ artsen de opdracht om overlijden aan kanker, hartaandoeningen en longontsteking te (her)labelen als slachtoffer van ‘Covid-19’. In de VS krijgen ziekenhuizen 13.000 USD voor elke geregistreerde Covid-19-patiënt en 39.000 USD voor elke patiënt op een beademingsapparaat. In sommige gevallen worden personen die ‘mogelijk of verwachtbaar Cov-19 hebben’ gerekend tot Cov19 slachtoffers en cijfers opgekrikt. 

8. De ‘COVID-19-test’ meet niet de aanwezigheid van het Cov19 virus, maar symptomen van cel reacties zoals eerdere griep, stress, hooikoorts enz. Dus andere factoren kunnen een ‘positieve’ screening veroorzaken met de Cov-19-test en worden meegerekend. 

9. Modellen Covid-19 waren buitengewoon misleidend. Wetenschappers presenteerden modellen die aanvankelijk 2,2 miljoen slachtoffers voorspelden met een 3-4% fatality rate, wat voor grote paniek zorgde. Cijfers zijn daarna naar beneden bijgesteld tot een fractie van de aanvankelijke voorspellingen. 

10. Misleiding en angstzaaien door media. Internationale mainstream media zoals CNN, BBC en nationale kanalen geven sensationeel en onevenwichtig nieuws. Ze lichten Covid-19 gevallen uit zonder analyse van oorzaken als onderliggende factoren en verkeerde metingen en tellingen. Noord Italië heeft een oude bevolking, een zwak medisch systeem en duizenden Chinese gastwerkers. De media heeft informatie bijv. over ‘massale doden in New York’ vervalst c.q. verdraait. De media geeft geen perspectief en vergelijkt Covid-19-gevallen met de jaarlijkse aantal sterfgevallen of met eerdere griepepidemieën. Mensen werden hierdoor massaal bang gemaakt en raakten in paniek.   

Weg vooruit: naar het ‘oude’ normaal! 

11. Risico van Covid-19 is laag. Het risico is hetzelfde als rijden van huis naar werk. Slechts enkele mensen lopen een serieus Covid-19 risico. Het aantal slachtoffers in Nederland is verwaarloosbaar in vergelijking met het totale aantal doden per jaar. Met de huidige ziekenhuiscapaciteit en bestaande geneesmiddelen voor behandeling kan een bevredigende aanpak van de situatie worden gegarandeerd. Net als eerdere griep is er een piek en daarna afname die nu is ingezet.

Belangrijkste maatregelen

12. Bevordering en handhaving van hygiëne maatregelen is en blijft altijd zinvol- Versterking van het immuunsysteem. Stimuleer goede diëten, waaronder voldoende Vit A, C, D, Selenium, bevorder schone lucht, beperk de blootstelling aan straling en een gezonde levensstijl met voldoende lichaamsbeweging. Het immuunsysteem zorgt voor virussen en andere ziekten.- Speciale aandacht voor preventie en evt. zorg alleen voor kwetsbare groepen (ouderen en mensen met onderliggende kwalen) door het beperken van contact en extra controles.  

13. Geen noodzaak voor ‘speciale Covid-19-maatregelen’- Er bestaan ​​reeds geneesmiddelen voor behandeling van Covid-19 patiënten- zie 4.

- Vaccins zijn geen oplossing. Ze brengen risico's met zich mee als onzuiverheden met negatieve effecten (autisme, verlamming als bij 500.000 kinderen in India met Gates Foundation programma). Vaccins zijn duur en kunnen alleen worden ontwikkeld nadat een virus verschijnt en moet getest worden- dus het duurt 1-2 jaar of langer. Virussen veranderen hun structuur regelmatig, dus vaccins kunnen mensen nooit volledig beschermen.

- De effectiviteit van lockdown is niet aantoonbaar en maatregelen als mondkapjes, sociale afstand wordt ontkracht. In landen zonder lockdown (Zweden, Japan) is de incidentie van Covid-19 laag.

- Het 24/7 monitoren van de bevolking door apps, gekoppeld aan 5G, brengt een groot risico met zich mee voor privacy naast dat 5G straling het immuunsysteem kan aantasten. Tracking moet niet gestart worden. 

- Goede informatie over Covid-19 is nodig. Het is belangrijk dat de bevolking een evenwichtig beeld krijgt van de situatie: de beperkte morbiditeit van Covid19 en de enorme sociale en economische kosten. Ook informatie om het immuunsysteem te stimuleren is nodig.

- Verschillende landen hebben hun lockdown beëindigd (Denemarken, Oostenrijk en China), terwijl andere zoals de VS zich voorbereiden. Landen die geen lockdown hadden hebben gelijke resultaten.  

Belangrijke links:

1. Wereldwijde Covid-19-statistieken per land https://www.worldometers.info/coronavirus/

2. Min Volksgezondheid -sterftestatistieken 2018,  https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sterfte/cijfers-context/huidige-situatie#node-absolute-sterfte-naar-leeftijd-en-geslacht

3. 'Varkensgriep' - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Swine_influenza

4. Interview Dr. Shiva Ayyadurai, 4 MIT-graden en wereldberoemde systeemwetenschapper in het modelleren van complexe ziekten, 16 april 2020, https://www.youtube.com/watch?v=ndy76mJHD6o 

5. Interview Dr. Buttar, Centrum voor geavanceerde geneeskunde, 16 april 2020, over data, mediaberichtgeving, vaccinindustrie en immuunsystemen https://www.youtube.com/watch?v=G0uJ5SBRJeU

6. Tucker: Wat is het werkelijke sterftecijfer van COVID-19?, 14 april 2020, https://www.youtube.com/watch?v=6NjCitwKJSQ

7. Information on worldwide use of hydroxychloroquine for Cov19 treatment, https://techstartups.com/2020/04/02 

8. Rapport RIVM, Gates, WHO etc., Blue Tiger, aril 2020,   https://www.youtube.com/watch?v=3BEeYqdwVRQ&t=636s

9. Perspectives on the Pandemic | Dr. John Ioannidis Update: 17 april 2020, https://www.youtube.com/watch?v=cwPqmLoZA4s

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Bezorgde burgers toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...