Stop de komst van een skatebaan en pumptrack in het woldpark.

Stop de komst van een skatebaan en pumptrack in het Woldpark.

Het prachtige groen van het Woldpark verdwijnt door de komst van een skatebaan en pumptrack. Dit zal gegarandeerd voor overlast zorgen in de omgeving. In plaats van groen, komt daar nu veel beton voor terug.

Wij omwonenden:
zijn tegen de komst van een skatebaan en pumptrack in het groene Woldpark.

Constateren:
- Een skatebaan zorgt voor veel overlast. Denk o.a. aan geluid, afval, drank en drugsgebruik, baldadigheid.
- Een stuk natuur verdwijnt. De impressies van de skatebaan en pumptrack laten zien dat een zeer groot aandeel van het park verdwijnt en voorzien wordt van beton.
- De bewoners aan de Archipel zijn niet geïnformeerd over de komst van de skatebaan en hebben hier geen inspraak op gehad.
- Het is een natuurlijke omgeving met veel plant- en diersoorten, die verstoord wordt door de komst van alle bebouwing in het park.

Verzoeken:
- Een andere locatie voor de skatebaan en pumptrack. Niet in een groen park.
- Bewoners informeren over beoogde plannen in en rondom hun buurt en inspraak geven.
- Behoud van het groen.IMG-20220616-WA0012.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Frouke Fennema om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...