Stop de kap op de Postiljon heide

Het GNR is gestart met het kappen van bomen op grote delen van de Postiljon heide.  Door deze kap is/zijn er:

-          Meer geluidoverlast in Laren van de A1 en A27. De zandverstuivingen waarover het GNR spreekt en wenst terug te brengen dateren van voordat de A1 en de A27 snelwegen langs de hei lopen. In de loop der jaren zijn deze 2 wegen belangrijke verkeersaders geworden die voor veel geluidsoverlast zorgen. Wat doet het GNR om deze geluidsoverlast te compenseren?

-          Meer luchtvervuiling door minder CO2 en fijnstof opname door de bomen van de uitstoot van het verkeer van de snelweg. Uit de rapportage “Het gooi 2020” blijkt dat de A1 en A27 in de nabije toekomst uitgroeien tot een van de grootste verkeersknelpunten van Nederland. Dit zal de luchtvervuiling en fijnstof alleen maar doen laten toenemen in het Gooi. we hebben bomen nodig om dit te compenseren. De bomen van het Postiljon zijn de Longen van Laren!

-          Meer droogte door minder bomen (aangezien de wortels het water vast houden in de grond), minder waterresorptie ten tijde van heftige regenval omdat droge grond minder makkelijk het vocht kan opnemen

-          minder natuurbeleving door meer zicht op de A1 met het voorbij razende verkeer waardoor er i.c.m. het lawaai van de snelweg minder wandelplezier is

-          Natuurverlies: Het leuke karakter van de Postiljon heide met veel variëteit (zowel hei, zandverstuiving en bos met hoogteverschillen) gaat verloren. De kap heeft onverantwoordelijk plaatsgevonden en is rucksichtslos uitgevoerd: bomen met vogelhuisjes zijn omgekapt (lagen hier niet al eitjes in??), prachtige dennen zijn omgehaald die als monument prima hadden kunnen blijven staan.

-          Stukken van de hei heel lelijk geworden: het lijkt alsof er een bom is ontploft.

Verder overwegende:

-          Er is geen kapmelding gemaakt bij de provincie

-          Waarom moet dit beleid op de Postiljon heide worden uitgevoerd? Deze hei is een postzegel van 0,37 km2. Ter vergelijking: de Westerheide is 10 x zo groot (3,44 km2). Waarom moet dit soort beleid op zo’n klein stukje natuur worden toegepast?

-          Jarenlange verwaarlozing van stukken hei: Overige stukken hei op de Postiljon hei zijn jaren verwaarloosd, ook tijdens de hitte van de vorige jaren zijn stukken hei doodgegaan. Naar deze stukken hei wordt niet omgekeken. 

-          Het stuk hei dat in brand heeft gestaan is niet hersteld en wordt overwoekerd door grassen. Waarom wordt dit niet hersteld?

-          Er is geen plan hiervoor in de openbaarheid gebracht waar wij bezwaar tegen kunnen maken. Staat het in een bestemmingsplan dat de Postiljon hei uit alleen maar zandverstuivingen en hei moet bestaan? Waarom hebben omwonenden geen inspraak gehad?

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Claudia Lanson om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...