Stop de hondenbelasting in Amersfoort

Het doel van deze actie is om zo spoedig mogelijk het afschaffen van hondenbelasting in Amerfsfoort te realiseren.

“Opruimen is verplicht, hondenbelasting niet!”

 

Wij

De inwoners van de gemeente Amersfoort,

 

constateren

  • Dat het bezit van een hond voor veel voordelen zorgt voor onze inwoners op het gebied van beweging, sociale contacten en veiligheid in en rondom het huis;
  • Dat er geen specifieke belasting bestaat op het bezit van andere soorten huisdieren, waardoor deze vorm van belasting oneerlijk en onwenselijk is;
  • Dat vele gemeentes inmiddels ook dit voortschrijdend inzicht hebben getoond en deze van oorsprong middeleeuwse belasting hebben afgeschaft;
  • Dat het gerechtshof van mening is dat hondenbelasting heffen t.b.v. de algemene middelen in strijd is met Art. 1 van de grondwet; 

en verzoeken

het college de hondenbelasting in Amersfoort zo snel als mogelijk af te schaffen.


Stop de hondenbelasting 033    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Stop de hondenbelasting 033 om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...