Stop de groei van veehouderijen op Noord-Beveland!

Op basis van het bestemmingsplan heeft de gemeente vergunning verleend voor een varkenshouderij aan de Stekeldijk voor 6500 varkens (bron PZC). Dat levert enorm veel mest per maand, die met grote tankwagens moet worden afgevoerd! Maar dat is niet alles: ons eiland krijgt te maken met diverse andere vormen van overlast en met gezondheidsrisico’s. En mogelijk gaat het aantal varkens nog groeien! D66 roept het College en de Gemeenteraad op om geen nieuwe vergunningen voor (uitbreiding van) veehouderij meer af te geven en betuigt steun aan de burgers die in beroep gaan.  

Overlast en risico’s van veehouderij op Noord-Beveland.  

  • Gezondheid: Veehouderijen geven gezondheidsrisico’s, zoals bacteriën die moeilijk te bestrijden zijn, endotoxinen en fijnstof.
  • Dierenwelzijn: Grootschalige veehouderijen zijn zelden diervriendelijk.
  • Stank: Omwonenden krijgen de stank, m.n. Geersdijk (zuidwesten wind). Luchtwassers werken lang niet altijd goed en dragen niet bij aan het welzijn van de dieren. Ook overlast door het veelvuldige, zware transport van voer, mest en dieren.
  • Veestapel: Nederland telt nu al meer dan 130 miljoen dieren in veehouderij. Krimp van de veestapel is in 2001 al aanbevolen door de Commissie Wijffels, Minister Schouten neemt nu eindelijk actie. In de Verordening Ruimte van de Provincie Zeeland wordt intensieve veehouderij niet toegelaten.
  • Toerisme: Veehouderij staat haaks op toerisme, één van de speerpunten van Noord-Beveland, vanwege de stank, het vele zware vrachtverkeer en het imago. De veehouderij draagt nauwelijks bij aan de economie van ons eiland.
  • Natuur en milieu: Natura 2000-gebieden, zoals het Veerse Meer en de Oosterschelde, lijden onder de stikstofuitstoot van de veehouderij.

Bezwaar bewoners: Veel inwoners van Noord-Beveland willen geen veehouderijen. Niet iedereen die bezwaar had, heeft ook bezwaar gemaakt. Sommigen ontdekten het te laat of hebben de aankondiging in het Gele Krantje niet gezien. Anderen zijn op het verkeerde been gezet doordat ze van de gemeente hebben begrepen dat alleen mensen die binnen 500 dan wel 1000 meter van de locatie wonen, bezwaar konden maken. Wij hopen dat de mensen die wel beroep mogen aantekenen, dat ook doen en dat de vergunning het uiteindelijk niet haalt.  

Wij tekenen deze petitie om steun te betuigen aan mensen die in beroep gaan en wij roepen het College en de Gemeenteraad op om voortaan geen vergunningen voor (uitbreiding van) veehouderijen meer af te geven en zo nodig bestemmingsplannen te wijzigen.  

Team D66 Noord-Beveland


Charles Lelkens, Ab Koster    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Charles Lelkens, Ab Koster om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...