Stop de gedwongen opname in Groningen

9B42634C-99C3-4C02-AE98-7FB81BEA8A24.jpeg
Het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt aangewezen als ziekenhuis waar gedwongen isolatie van (vermoedelijke) patiënten met covid-19 plaatsvindt.

GEDWONGEN...

VERMOEDELIJK...

Dit moet gestopt worden!


Michel Reijinga namens Nederland in verzet    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Michel Reijinga namens Nederland in verzet om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...