Stop de dreigende sluiting van 3 van de 5 Huisartsenposten in Rotterdam-Rijnmond en de rest van Nederland

Wij luiden de Noodklokken.

Aan alle inwoners van het Acute Zorg Landschap in Nederland doen wij een oproep om deze petitie te ondertekenen en uw ervaringen te delen in uw reactie, wanneer u gebruik heeft gemaakt van een huisartsenpost.

Er zijn al heel veel Huisartsenposten onterecht gesloten de afgelopen jaren in Nederland. En er volgen er meer wanneer we er niets aan doen.

Daarom! Teken deze petitie en laat zien waarom u het met ons eens bent.

Zoveel mogelijk delen mag.

Onze voorzitter Willem Heijdacker heeft op 15 november j.l. ingesproken in de Raadscommissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport van de gemeente Rotterdam. Waar het ging over de dreigende sluiting van de HAP Erasmus MC per 1 februari 2024. Zie de link:

 

 

Echter de Huisartsenposten Rijnmond en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen zijn voornemens om ook de HAP in Spijkenisse en in Capelle aan de IJssel te sluiten.

Volgens het RIVM die een "Bereikbaarheidsanalyse heeft uitgevoerd in opdracht van de koepel Huisartsenposten Rijnmond, is te lezen wat het effect is van de sluiting van de posten Spijkenisse en IJsselland.

Waarin zwart op wit staat dat het haalbaar is dat 90% van de inwoners van het werkgebied binnen 30 minuten met eigen auto de overige 2 posten, Rotterdam-Noord (SFG) en Rotterdam-Zuid (Maasstad) kunnen bereiken. Het gaat hier om 990.000 van de 1,1 miljoen inwoners.

Her RIVM vergeet er nog wel een aantal, was dacht u van het aantal bezoekers, ongeregistreerden, mensen zonder huisarts, recreanten, alle werkenden in de haven, industrie etc. Tel er nog maar 1 miljoen bij.

Het kan toch niet waar zijn dat dit gaat gebeuren zou je zeggen?

Niet wanneer we allemaal ons tegensignaal laten zien en horen.

Wij als stichting staan nergens meer versteld van.

Deze petitie zal op een geschikt moment worden aangeboden aan het ministerie van VWS.

Namens het bestuur, Willem Heijdacker, Voorzitter

Zie hieronder de Noodkreet van Dr. Robert Mol huisarts en  Marleen Kooijman, Kaderhuisarts Spoedzorg beiden betrokken bij de oprichting van HAP EMC

HUISARTSENPOST ERASMUS MC DREIGT TE SLUITEN De huisartsenpost van het Erasmus MC (EMC) dreigt te verdwijnen. Het bestuur van Huisartsposten Rijnmond wil dit unieke initiatief begin 2024 sluiten. Reden? De afspraken uit het Integrale Zorg Akkoord. De huisartsenpost van het EMC is in 2016 speciaal opgezet om de zogenaamde zelfmelders (binnenlopers) op te vangen. In nauwe samenwerking met de Spoedeisende Hulp (SEH) worden zij professioneel behandeld binnen de eerstelijnszorg. Met een huisarts in de spreekkamer en een medisch student aan de balie is er sprake van veilige, doelmatige en betaalbare zorg. Juiste zorg, door de juiste persoon op de juiste plek. Als het enige ziekenhuis in het centrum van Rotterdam is het EMC dé plek waar kwetsbare mensen met allerlei klachten binnen lopen. Daklozen, psychiatrische patiënten, buitenlandse studenten, zeelieden, vluchtelingen, ongedocumenteerden. Ook expats en toeristen die het Nederlandse zorgsysteem niet kennen lopen het EMC binnen. Als de huisartsenpost van het EMC verdwijnt, moeten deze binnenlopers in de avond- en weekenduren via een telefoonpaal hulp zoeken bij een huisartsenpost op afstand. Voor deze groep mensen vaak een moeilijke tot onmogelijke opgave. Of ze worden alsnog gezien door de gespecialiseerde, en dus duurdere, SEH-artsen van het ErasmusMC. Wij keren ons tegen de sluiting van deze bijzondere huisartsenpost. We vragen iedereen die betrokken is bij de acute zorg in de regio Rotterdam ons te helpen de voorgenomen sluiting tegen te gaan. Uiteindelijk gaat het om kwetsbare mensen. Niet om kille cijfers. Dus steun deze oproep. Ook via de sociale media.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Willem Heijdacker om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...