Stop de afsluiting Alkmaarseweg / Rijksstraatweg

De colleges van Beverwijk en Heemskerk zijn voornemens om het noordelijke gedeelte van de Alkmaarsweg te sluiten. Op donderdag 4 februari 2021 wordt dit besproken in een gezamenlijke raadscommissie van de gemeente Beverwijk en Heemskerk, zie voor meer informatie: https://beverwijk.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/91cc0215-cd4a-4e56-b12f-30979e475d0f

Eerder heeft een proef plaatsgevonden en is de straat afgesloten geweest, zie onderstaande foto. Deze proef werd gezien als niet geslaagd. Nu besluiten de colleges van Beverwijk en Heemskerk de straat toch te sluiten met een zogenaamde knip in het midden. Hiervoor was in een eerdere vergadering in de gemeenteraad geen draagvlak.

Op sociale media blijkt dat veel mensen tegen de afsluiting zijn. Dit aangezien het een blokkade is voor de hulpdiensten, er meer sluipverkeer wordt veroorzaakt in de omliggende wijken en een doorgaande route voor veel Beverwijkers wordt geblokkeerd.

Er moet een oplossing komen voor een veiligere straat. Echter een complete afsluiting is absoluut niet gewenst. Ben u het eens met deze stellingname, onderteken dan deze petitie.

Groet,

Tim van der Peijl

STOP!.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Tim van der Peijl om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...