STOP_COGA

Wij, supporters van Go Ahead Eagles, constateren dat er duidelijk sprake is van belangenverstrengeling wanneer de directeur van Rosec Security BV, tevens plaats heeft als veiligheidscoordinator, en ook in de COGA commissie zit. Hierdoor kan men geen objectief oordeel geven of er al dan niet sprake is van een stadionverbod bij ongewenste gedragingen.

Wij eisen dan ook dat Go Ahead Eagles per direct een andere objectieve beveiliger inhuurt en dat dhr. Robert Aalders zijn functie binnen de club opgeeft om plaats te maken voor een nieuwe objectieve veiligheidscoördinator. Zodat een eerlijke en vooral objectieve beoordeling gewaarborgd blijft. Daarnaast investeren in eigen stewards en zo weinig mogelijk externe factoren die de objectiviteit in de weg kunnen staan.