Stop Boekvernietiging , Behoud Cultureel Erfgoed

Hierbij roep ik een ieder op om bij zichzelf te rade te gaan. 

Onze kinderen en nageslacht zijn gebaat om hun eigen keuzes en denkbeelden te vormen op basis van historie en maatschappelijke ontwikkelingen. Zonder waardeoordelen. Normen en waarden zijn iets anders als meningen. De meningen zouden niet de normen en waarden moeten afdwingen. 

Onze boeken zijn een deel van ons  heden, ons verleden en onze toekomst! Ze geven een tijdsbeeld, zetten mensen aan het denken en neemt de lezer mee in een andere wereld. 

Bij de openbare bibliotheek in onze woonplaats zijn niet alleen de boeken van Sinterklaas en Zwarte Piet niet meer te lenen.

Deze boeken worden zelfs vernietigd!!! Of dit in alle vestigingen van de bibliotheken  gebeurd en/ of dit standaard beleid is?

Of je nu voor of tegen zwarte Piet bent, niemand zou dit moeten goedkeuren. 

We komen op deze manier terug in de tijd van de boekverbranding en censuur!

Nu ontstaat ook weer een idee t.a.v. de boeken met Jip en Janneke, om deze uit de openbare bibliotheek te laten verwijderen omdat het niet aansluit bij de huidige maatschappelijke ideeën binnen bepaalde groepen.

Verbazing alom en zwarte dagen in onze geschiedenis en cultureel erfgoed.

Laat een ieder de mogelijkheid geven om informatie tot zich te nemen. Zoals de mogelijkheid om boeken te kunnen lezen/ lenen naar eigen keus.

Onze cultuur is  een graadmeter van onze vrijheid!

Stop de censuur en vernietiging van dit geschreven woord.

Hierbij vraag ik de leden van de Eerste en Tweede kamer om als volksvertegenwoordiging afstand te nemen van deze werkwijze en systematisch vernietiging van cultuur en erfgoed. Daarnaast om ons nageslacht de informatie en voorlichting te geven om mens, die zelf kan en mag nadenken, te kunnen zijn en niet een gehersenspoeld bewegend wezen. U heeft een belangrijke, leidende rol hierin!

Verder vraag ik degene die blijkbaar een andere visie hebben op bepaalde zaken, niet te streven naar verwijdering en vernietiging hiervan,  maar zelf dan schrijvend of beeldend actief worden om hun stroming en visie te profileren. Zo wordt er een toevoeging gedaan aan onze maatschappij, waarbij onze kinderen kunnen kiezen. Dat is vrijheid!

Graag roep ik één ieder op om het bovenstaande te ondersteunen en deze petitie te ondertekenen. Zodat er een stop komt op radicale vernietiging van cultureel erfgoed door een opinie van een minderheid.

Dank voor de ondertekening en de bevestiging hiervan. 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik R. Kraak toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...