stop afbraak Groepshuizen

Door de bezuinigingen van dit gruwelkabinet worden verstandelijk gehandicapten uit de woonvormen, waar ze samen onder elkaar en met toezicht verblijven, verjaagd. Ze moeten hun weg maar zelf in de harde maatschappij zoeken.
Wat dit betekent voor veel g
ehandicapten valt simpel te bedenken : isolatie en verwaarlozing.
Mensen die het toch al slecht getroffen hebben in het leven worden op straat gegooid .
Ik heb zelf een verstandelijk gehandicapte zoon en weet wat dat voor hem zal betekenen : doffe ellende en verdrietigheid.
Een land dat toelaat dat zoiets gebeurt is erger dan een bananenrepubliek.
Voor zulk beleid heb ik maar een woord : SCHANDE !!!
Ik roep iedereen op die dit met mij eens is mij hierin te steunen ZODAT WE DIT NIET LATEN GEBEUREN.