Stop afbouw zelfstandigenaftrek

Torenhoge inflatie. Een (zo goed als zeker) verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in 2027.

Ondanks dat gaat de overheid door met het verlagen van de zelfstandigenaftrek. Het gevolg: tot € 2.002,- minder inkomen per jaar, waardoor zzp’ers en ondernemers met een eenmanszaak met personeel er fors op achteruit gaan:

  • 2022 zelfstandigenaftrek was € 6.310,-

  • 2023 zelfstandigenaftrek daalt naar € 5.030,-. Lager netto-inkomen € 474,- t.o.v. 2022  

  • 2024 zelfstandigenaftrek daalt naar € 3.750,-. Lager netto-inkomen € 948,- t.o.v. 2022

  • 2025 zelfstandigenaftrek daalt naar € 2.470,-. Lager netto-inkomen € 1.420,- t.o.v. 2022 

  • 2026 zelfstandigenaftrek daalt naar € 1.200,-. Lager netto-inkomen € 1.890,- t.o.v. 2022

  • 2027 zelfstandigenaftrek daalt naar € 900,-. Lager netto-inkomen € 2.002,- t.o.v. 2022 

Verzoek

Zzp’ers en ondernemers met een eenmanszaak met personeel moeten een financiële buffer opbouwen voor tijden waarin de omzet tegenvalt, ze op vakantie gaan en voor korte periodes van ziekte waarin een AOV of broodfonds geen financiële steun biedt.

Met de afbouw van de zelfstandigenaftrek maakt de overheid dat lastiger. Stop daarom de verdere afbouw van de zelfstandigenaftrek en handhaaf het huidige niveau: € 5.030,-.

Het handhaven wordt nog belangrijker nu de overheid ook de mkb-winstvrijstelling wil gaan afbouwen van 14% in 2023 naar 12,7% in 2024, waardoor de belastingdruk nog hoger wordt.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Sjoerd Hansen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...