Stop-incassoterreur

De rijdende rechter veroordeelt het domweg stapelen van boetes over boetes, zoals het CJIB doet en wijst erop dat dit een twijfelachtige bron van inkomsten voor de overheid is. Hij kan alleen adviseren een verzoekschrift te richten aan de commissie verzoekschriften Tweede Kamer. Ook kamerleden hebben aan de bel getrokken over de onzinnige incassoterreur van de belastingdienst. Steeds meer mensen komen hierdoor in problemen en verliezen hun vertrouwen in de overheid.
Ook als u zelf (nog) niet gedupeerd bent door deze incassoterreur kunt u iets doen voor mensen die hierdoor diep in de financiële problemen zijn geraakt.
Teken de petitie, die wij bij meer dan 5000 handtekeningen aan de Tweede Kamer zullen aanbieden!

Zie ook www.schuldinfo.nl en www.dagelijksestandaard.nl