Stop de uitbreiding van de Al Ridaa moskee in Deurne

STOP ISLAMISERING!   De Al Ridaa-moskee in de Mattheus Corvensstraat plant met de aankoop van een aanpalend pand uitbreidingswerken om de bestaande moskee om te vormen tot een groot islamitisch complex. Zowel de bewoners van de Mattheus Corvensstraat als de omwonenden in aanpalende straten ondervinden met de Al Ridaa-moskee op huisnummer 110 nu reeds overlast. Door de aankoop van het aanpalende pand op huisnummer 112 en de hiermee gepaard gaande uitbreiding zal de bestaande overlast alleen maar toenemen. Dat Deurne reeds 6 moskeeën telt en dat er in het Deurnes stedelijk lager (58%) en middelbaar (52%) onderwijs een absolute meerderheid is van kinderen dat islamles volgt, toont aan dat een nieuw islamitisch complex het laatste is wat Deurne nodig heeft. Verdere islamisering moet niet gefaciliteerd, maar afgeremd worden!   OVERLAST De Mattheus Corvensstraat is een woonkernstraat waar bewoners enorm veel parkeerhinder- en beperking ondervinden. De komst van een groot islamitisch complex zal naast de huidige moskeegangers ook nieuwe bezoekers ontvangen. Hierdoor zal de parkeerdruk zienderogen toenemen. Dat er momenteel op de drukste ‘moskeemomenten’ foutief geparkeerd wordt (op stoepranden, op plaatsen voor mindervaliden, voor garages en opritten, …), zal bij een moskee-uitbreiding de huidige chaos alleen maar doen toenemen. Al jaren zorgen de moskeeactiviteiten van Al Ridaa voor geluidsoverlast. Het spreekt voor zich dat een grotere moskeeoppervlakte een groter decibelvolume zal produceren met veel lawaaihinder tot gevolg. Net zoals in de omgeving van vele andere moskeeën zal een uitbreiding gepaard gaan met meer rondhanggedrag van jongeren en kennen de vastgoedprijzen van zowel woningen als handelszaken een waardevermindering.   TEKEN DE PETITIE Het Vlaams Belang gaat in het verzet tegen moskee-uitbreiding in Deurne. Via initiatieven in de gemeente- en districtraad maar ook via acties wil het Vlaams Belang de bouw van deze megamoskee een halt toeroepen. Daarvoor hebben we echter uw actieve steun nodig. U kunt de petitie (ook anoniem) “Geen megamoskee in ! Moskeestop NU

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Vlaams Belang Deurne om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...