Steun Revabo en de plaatselijke werkgelegenheid

Steun de duurzame recyclage bij Revabo en de plaatselijke werkgelegenheid 

 

 

 

 

 

 

 

Villabewoners uit Brasschaat brengen 150 jobs in gevaar

Recyclagebedrijf REVABO uit Brasschaat is een modern milieubedrijf waar bouwpuin en herbruikbare grondoverschotten wordt gerecycleerd en vermengd met ter plaatse ontgonnen zand tot nieuwe grondstoffen en bouwmaterialen voor de regionale bouwsector. De activiteiten van REVABO zijn een schoolvoorbeeld van een duurzame kringloopeconomie: de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

REVABO is al 40 jaar gevestigd op een site in Maria Ter Heide te Brasschaat nabij het militair schietveld en vormt het kloppend hart van een regionaal aannemingsbedrijf, gespecialiseerd in grondwerken, sloop en wegenbouw.

REVABO is al die tijd vergund geweest. Nu dreigt zij haar recyclageactiviteiten te moeten stopzetten als gevolg van juridische spitstechnologie van 12 verzuurde nieuwe villabewoners. Deze klagers stellen zelf geen nadeel of last te ondervinden maar willen de waarde van hun eigendom verhoogd zien. Hun actie is er op gericht om duurzame milieuvriendelijke activiteiten ten gronde te richten, waarbij zij handelen ten koste van onze plaatselijke economie én waarbij zij de werkzekerheid van meer dan 150 gezinnen uit de Antwerpse regio in gevaar brengen.

Steun onze actie om een einde te stellen aan dit kortzichtig eigenbelang en strijd mee met ons voor het behoud van werkgelegenheid en onze plaatselijke ecologische doelstellingen.