Steun opzet van Donkey Sanctuary op Sint Eustatius, Caraïbisch NL

Een jaar geleden heeft het departement van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) de loslopende ezels van Sint Eustatius gevangen en in een compound geplaatst  (+ 7.5 hectare) vanwege de overlast op het eiland.

De situatie leidde tot het uithongeren van 80 ezels en de dood van 18 ezels. Tegen alle adviezen van deskundige organisaties in, hebben de dieren in deze compound geen bescherming tegen de felle zon en geen dagelijkse toevoer van water gekregen. In het afgelopen jaar zijn er meer ezels toegevoegd en is een aantal gecastreerde ezels verdwenen. Wat er met hen is gebeurd, weet niemand.

Alle ezels zijn inmiddels ‘overgezet’ naar een kleinere compound met wat begroeiing (+ 1,5 hectare). Over hun lot of welk plan men heeft met hen, wordt door LVV geen nadere informatie verstrekt. Zij hebben beloofd zelf met een plan te komen en voor een permanente watertoevoer te zorgen.

De op Sint Eustatius gevestigde ‘Greenfound Foundation’ (non-profit) spant zich met man en macht in voor het welzijn van de 64 (telling van 18 februari jl.) nog levende ezels en het voorkomen van overlast op het eiland. Zij heeft het departement van LVV inmiddels verzocht de verzorging van de ezels mede door hen te laten coördineren. Helaas verleent LVV geen enkele medewerking. Inmiddels zijn ook ezel- en ezelopvang-deskundigen Donkey Sanctuary Bonaire en Donkey Sanctuary UK door Greenfound Foundation bij de situatie betrokken om hun kennis en ervaring te gebruiken. De Greenfound Foundation heeft als doel een donkey sanctuary voor de ongeveer 150 aanwezige ezels op het eiland te realiseren.

Ook zijn er kamervragen gesteld. En alweer: iedere concrete actie blijft uit vanuit de overheid. Iedere dag zullen meer ezels sterven.

gestorven ezel Sint Eustatius

Ik vind het niet kunnen dat de overheid van een beschaafd land als Nederland, willens en wetens, de ezels op Sint Eustatius mishandelt door hen voldoende water, voedsel, medische verzorging en bescherming tegen de zon te onthouden.

Bovendien, er is gewoon wet- en regelgeving die ook hier van kracht is en op deze manier niet wordt uitgevoerd.

Er moet wat gebeuren! Goed doordacht, op een diervriendelijke manier. Hierom vind ik dat de overheid de zorg voor de ezels moet laten uitvoeren door de Greenfound Foundation door het oprichten van een donkey sanctuary te steunen. Door de ondersteuning van kennis en ervaring van Donkey Sanctuary Bonaire te accepteren. Door de verplichting op zich te nemen tot financiële bijdrage hieraan.

Voor meer informatie:

https://www.facebook.com/SaveTheStatiaDonkeys

http://youtu.be/_KpIHUc1QM0

http://youtu.be/Z7D7R92_qzg

http://youtu.be/5Te_FpnbeIo

English version of this petition