Steun het burgerinitiatief voor Julian Assange in Leuven

We bereiden een burgerinitiatief voor in Leuven tegen de uitlevering van Julian Assange aan de Verenigde Staten. We zoeken mensen die dit willen onderschrijven met een handtekening, want we willen een aantal voorstellen op de gemeenteraad brengen. Het kadert in "burgerinitiatief met spreekrecht" elke Leuvenaar die 750 handtekeningen verzamelt van andere volwassen Leuvenaars, kan zijn of haar voorstel doen op de gemeenteraad. Zie https://www.leuven.be/sites/leuven.be/files/documents/2019-12/Formulier%20initiatiefrecht.pdf.

Wie is Julian Assange? Hij is de oprichter van Wikileaks, een wereldwijde organisatie voor « klokkenluiders » - in de figuurlijke betekenis van het woord: mensen die onrecht en corruptie aan de kaak stellen. WikiLeaks heeft verschillende prijzen en nominaties gewonnen, onder meer voor journalistiek en voor mensenrechten. Zie https://defend.wikileaks.org/wikileaks/.

Waarom moeten we nu voor Assange actie ondernemen? Hij wordt als sinds meer dan een jaar opgesloten in London Belmarsh, een zware gevangenis, en zijn gezondheid is er slecht aan toe. De Verenigde Staten eisen zijn uitlevering, en willen hem in de VS berechten. Daar riskeert hij tot 175 jaar gevangenisstraf. Zie https://www.businessinsider.nl/assange-175-years-jail-doj-charges-wikileaks-2019-5?international=true&r=US.

Waarom is dit belangrijk? De VS willen hiermee een voorbeeld stellen en iedere kritische stem tegenover hun beleid afschrikken, zowel van journalisten als van (toekomstige) klokkenluiders.

Wat kan het Leuvens stadsbestuur hiertegen doen? Het stadsbestuur kan de Leuvenaars informeren over de gevangenschap van Assange en zijn dreigende uitlevering aan de VS. Sinds zijn gevangenschap in Belmarsh wordt er in de reguliere pers bijna geen woord meer geschreven over hem en Wikileaks. Het Leuvens stadsbestuur kan het voorbeeld geven en haar inwoners informeren. En daar ook een uitspraak aan koppelen dat Assange niet aan de Verenigde Staten mag worden uitgeleverd.

Is een Leuvens statement hierover niet puur “symbolisch”? Neen. Ten eerste zal het voor een Assange als persoon een enorm hart onder de riem betekenen te weten dat burgers en hun politieke vertegenwoordigers overal ter wereld voor hem opkomen. Voor iemand in gevangschap en in slechte gezondheid kan dit wel degelijk een verschil maken. Ten tweede heeft Assange een redelijke kans om het proces tegen zijn uitlevering te winnen, en dan is het niet ondenkbaar dat hij binnen enkele jaren ook in België (of in een ander Europees land) terechtkomt. Hij heeft zelf de Australische nationaliteit en heeft al de wereld rondgereisd om zijn organisatie WikiLeaks overal te promoten en te verfijnen. Een nu nog “symbolisch” ereburgerschap, bijvoorbeeld in Leuven, zou een verdere stap kunnen zijn naar het verlenen van de Belgische nationaliteit en bescherming tegen latere vervolging door de VS-autoriteiten.

Heeft Leuven een speciale troef om solidariteit met Assange en met WikiLeaks uit te dragen? Absoluut. De Leuvense universiteit is van wereldfaam en draagt de idealen van transparantie, van vrije toegang tot kennis en van opvoeding van alle burgers hoog in het vaandel. Dat zijn ook idealen van WikiLeaks. De Leuvense medische wetenschap en de ziekenhuizen zijn van zulke wereldfaam dat de Sultans van olielanden tot daar komen om zich te laten verzorgen. Waarom niet dezelfde uitstraling tentoon spreiden voor Assange en voor de idealen van vrije, kritische pers en transparante informatie?

En misschien het belangrijkste van alles: Leuven maakt deel uit van het wereldwijde netwerk “Mayors for Peace”. Dit zijn 6800 steden die de boodschap van vrede uitdragen. Zie https://nl.qwe.wiki/wiki/Mayors_for_Peace. Uiteraard zal zo een pro forma lidmaatschap van "burgemeesters voor de vrede" de dreiging van militaire escalatie niet tegenhouden, zo naief moeten we het niet voorstellen. Maar het Leuvens bestuur meent het precies toch wel iets meer dan alleen voor de show, zie de manifestatie op 6 augustus 2020 en de oproep van burgemeester Mohamed Ridouani naar zijn collega-burgemeesters om zich hier ook bij aan te sluiten: https://www.hln.be/in-de-buurt/leuven/stadsbestuur-en-vredesbeweging-herdenken-atoombommen-op-hiroshima-en-nagasaki-oproep-tot-nucleaire-ontwapening~a3072143/. Als ze de daad bij het woord willen voegen, dan kunnen ze ook erkenning geven aan Julian Assange en hem helpen vrij te krijgen. De grote verdienste van WikiLeaks is juist om oorlogsmisdaden aan de kaak te stellen, en de reden waarom de VS Assange absoluut bij hen willen berechten is dezelfde: WikiLeaks heeft oorlogsmisdaden van de Amerikaanse staat onthuld.

De handtekeningen voor het burgerinitiatief worden op straat opgehaald, in de versie met pen en papier (dat is de enige geldige formule om het spreekrecht op de gemeenteraad af te dwingen). Waarom dan nog deze online petitie? Deze petitie kunnen we gebruiken om het draagvlak voor het burgerinitiatief te vergroten. Iedereen kan hier tekenen, niet enkel Leuvenaars. Het is de bedoeling om gelijke tred te houden met het aantal handtekeningen “op papier” van de Leuvenaars. (Half augustus zitten die aan ongeveer 500)

Volg het burgerinitiatief op: https://assange.one

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Fred Guldentops alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...