Steun Dr. Kris Gaublomme, arts, ervaringsdeskundige, wetenschappelijk onderzoeker op gebied van vaccinaties en bijwerkingen. Er is nood aan VOORLICHTING, transparante folder. STOP de aanval op medici

Schandaal in Vlaanderen:

Louis Ide, arts bij N-VA, wil in opdracht van Maggie De Block ( VLD) een klacht indienen tegen arts Kris Gaublomme. Nav een grote uitbraak van mazelen in Brooklyn/NY, deed Kris Gaublomme, arts en ervaringsdeskundige op gebied van vaccins, lid van EFVV ( European Forum for Vaccine Vigilance),  uitspraken in de VTM nieuws van 2019-04-10

VTM-nieuws

N.a.v. mazelenuitbraak in Brooklyn, NY, werd aandacht besteed aan mazelen en vaccinaties.

VTM Reportage Nancy Nuttin


NN: Huisarts Kris Gaublomme heeft in zijn praktijk verschillende ouders die er bewust voor kiezen om hun kinderen niet te laten vaccineren.
Dr. Gaublomme: “ Er zijn zeker ouders die er voor kiezen hun kinderen niet te laten vaccineren tegen mazelen omdat ze ofwel slechte ervaringen gehad hebben in hun omgeving, in hun familie of bij vrienden, met ernstige reacties op vaccinatie.”

NN: Net omwille van die nevenwerkingen is dr. Gaublomme tegen een verplichte vaccinatie zoals in New York.

KG: Neveneffecten van vaccinaties in het algemeen, niet alleen van mazelen, is dat ze de immuniteit niet versterken maar onderdrukken waardoor je gevoeliger wordt voor allergieën bijvoorbeeld. Het is duidelijk dat gevaccineerde kinderen veel vaker lijden aan astma of aan allergieën, hyperkinetisme, leerstoornissen, slaapstoornissen, gedragsstoornissen, autisme…”

NN: Maar de bekende viroloog Mark Van Ranst is het daar niet mee eens.

MVR: “Behalve wat roodheid en pijn op de plaats van injectie, en wat koorts een paar dagen daarna zijn daar geen nevenwerkingen, en de mensen die zeggen dat dat autisme geeft of iets anders, zij dwalen, dat heeft niets meer met geneeskunde te maken, dat heeft met bangmakerij te maken.”

NN: Er zijn zelfs patiënten die nog een stapje verder gaan. Zo bestaan er mazelenfeestjes waarbij ouders hun kinderen doelbewust blootstellen aan de mazelen.

KG: “Ik denk dat dat een veiliger oplossing is dan kinderen te vaccineren en ze het risico van het vaccin te laten lopen want dat is er ook, daar praat men niet over maar er zijn risico’s verbonden aan de vaccinatie, en het cadeau dat je op die manier aan die kinderen geeft is een levenslange bescherming.”


MVR: “Mazelenfeestjes zijn gewoon stommiteiten. Dat komt eigenlijk neer op het vrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen, dus uw kind vrijwillig blootstellen aan een ander kind met mazelen dat hoef je niet te doen wanneer er een veilig, efficiënt en goedkoop vaccin voor is.”

*****
  


In deze Tv-reportage: 
Goublomme: de corrupte farmacy, strijkt jaarlijks vele, vele miljarden aan de verkoop van vaccins. Wat te denken van deze uitspraak:
“Ik heb altijd gezegd dat privébelangen verborgen zijn achter de officiële beleidsvorming inzake vaccinatie, ik had ongelijk, het is niet verborgen, het gebeurt in de openbaarheid. En de betrokken krachten voelen niet eens de behoefte om er geheim over te zijn. Ze voelen zich zo machtig dat ze hun kwaadwillige intenties bekend kunnen maken in ‘officiële’ rapporten zonder er enig verzet tegen te hebben.

 

De lobby van de vaccinatie neemt schaamteloos alle kinderen van deze wereld als gijzelaars om hun hebzucht naar geld en macht te stillen, ze maken meedogenloos misbruik van ons medeleven voor zwakkeren en onze bezorgdheid over gezondheid om hun giga-business te promoten, ongeacht hoeveel vaccinslachtoffers de dood of bijwerkingen zullen ondervinden. En ongeacht hoeveel financiële middelen deze strategie verslindt ten koste van essentiële sociale investeringen zoals huisvesting en werkgelegenheid. Schokkend! “

 


Maggie De Block vindt het gevaarlijk  dat Dr. Gaublomme het wetenschappelijke in twijfel trekt.
Maggie De Block: het nut van vaccins is bewezen. Alle andere beweringen zijn verzinsels en een arts onwaardig. 

 

Vaccinatie:
Alle vaccins zijn tegenwoordig combinatievaccins, zij bevatten 3 tot 6 verschillende ziekteverwekkers die op enigerlei wijze zijn bewerkt. Deze stoffen komen via het spierweefsel rechtstreeks terecht in de bloedstroom, waarna zij onbelemmerd de organen en hersenen kunnen bereiken.
Daarnaast levert vaccinatie levert IgE op: het immuunglobuline van allergie en anafylactische shock: de reden dat er op een 'priklocatie' altijd adrenaline shots moeten klaarliggen!  


Niet alleen de vaccins zelf bevatten grote eiwitten, ook maakt het lichaam zelf, als reactie op de vaccins, immuuncomplexen aan (=grote eiwitten).
Deze reizen door de bloedstroom  Zij raken vervolgens beklemd in voor hen te nauwe (haar) vaten, met als gevolg: 
geen bloedtoevoer meer naar de daar achter liggende gebieden in o.m. nieren (glomeruli) en hersenen (craniale zenuwen).
 
Daarnaast bevatten vaccins tal van toegevoegde en in het productieproces gebruikte giftige chemische stoffen, waaronder aluminiumverbindingen
Deze laatste zijn bedoeld om de antilichaam-productie op te jagen: het primaire doel van vaccinatie. Diverse besmettingen worden zo zeer diep het lichaam in gebracht, zonder ooit hoop op oplossing...
 

Natuurlijke immuniteit wordt alleen dan verworven, uitsluitend dankzij het doormaken van de ziekte zelf!
 

Er is nog nooit een epidemie van een infectieziekte uitgebroken onder uitsluitend niet-gevaccineerden. Integendeel. de meeste personen in een epidemie blijken te zijn gevaccineerd!
Bewijzen van vaccins zijn onjuist en gebaseerd op valse fundamenten.Bron: Désirée Röver

 


Hoe gaat het in de praktijk? 

Artsen, verpleegkundigen, noch ouders hebben kennis van de productinformatie van vaccins. Productinformatie wordt nooit vermeld.

Vaccins bevatten hoeveelheden van onbekende  besmettingen vanuit gebruikte cultuurbodems ( weefsels van andere mensen en levenssoorten), met genetische info ( DNA, RNA... )       

Cellen waarop ziekteverwekkers worden gekweekt:  kippenembryo's, cellen van geaborteerde baby's ( WI38 en MRC5), cellen van apennieren, insectencellen, gistcellen...
Bijwerking ( = negatief effect) bij BMR:
Subacute scleroserende panencefalitis ( SSPE) = AUTISME

Al 20 jaar waarschuwt Dr. Gaublomme: (o.m. in internat. vaccin nieuwsbrief juni 1998)


In België worden medische gegevens doorverkocht aan Big Pharma.

De aanval in onze Vlaamse pers op de persoon Dr. Kris Gaublomme, is een journalistiek onwaardig . Hier worden alle ethische regels overboord gegooid.
Dit is een trieste zaak voor politiek en journalistiek.

Geen enkele inspanning van de makers, journalisten van de grote media, om de uitspraken van Goublomme te toetsen in de medische literatuur.

 

 

Ondertussen werd Dr. Gaublomme volledig vrijgesproken voor de Commissie!

Niets daarvan in de media.

 

Er volgt nog een zitting voor de Orde Van Geneesheren. 

  
In september e.k. wordt symposium gehouden over vaccinaties. O.m. Kris Gaublomme zal er spreker zijn. Ook een dierenarts zal er spreken, maar deze kreeg ernstige signalen om dat maar beter te laten.
 
Dank om deze petitie te tekenen!

Mieke Houthaeve   www.sarahbeweging.be

Er is een andere weg om te werken aan je gezondheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Mieke Houthaeve om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...