Steun de sportgarnaalvissers uit Nieuwpoort

Van 2 juli 2013 tot en met 29 september 2013 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van marien ruimtelijk plan (MRP) en het bijhorende milieueffectenrapport (plan-MER). Daaruit blijkt dat de zone tussen Oostende en De Panne afgesloten zal worden voor de sportvissers die op garnalen vissen. Uiteraard zouden de sportgarnaalvissers graag hun plezierboot blijven behouden om zo hun hobby te kunnen uitoefenen. Daarnaast dreigt hiermee ook een stukje folklore verloren te gaan. De sportgarnaalvissers van ponton T in de VVW jachthaven rekenen op jullie steun! Onderteken deze petitie!


Sportgarnaalvissers ponton T    Neem contact op met de schrijver van de petitie