STEUN DE ARTSEN VAN HET EUTHANASIEPROCES

Nav het assisenproces voor een euthanasie omwille van psychisch lijden, beklemtoont en onderschrijft ondergetekende het volgende:
- het proces mag geen afbreuk doen aan de Belgische Wet voor Euthanasie die stipuleert dat euthanasie mogelijk is bij psychisch ondraaglijk en onlenigbaar lijden mits aan de zorgvuldigheidscriteria wordt voldaan;
- het proces mag geen politieke stellingname worden voor tegenstanders van euthanasie of een politiek doel beogen waarbij de Wet in vraag wordt gesteld;
- mensen die lijden aan een psychische aandoening mogen niet paternalistisch benaderd worden; psychisch lijden impliceert immers niet per definitie dat zij niet bekwaam zijn om over de uitzichtloosheid van hun toestand te oordelen;
- de Wet voor Euthanasie moet aangevuld worden met als zorgvuldigheidscriterium dat de naasten zo veel als mogelijk betrokken worden, tenzij de patiënt zich daar uitdrukkelijk tegen verzet, wat een Patiëntenrecht is; deze geweerde naasten kunnen wegens het beroepsgeheim een arts nooit dagvaarden.


Koen Verhofstadt, huisarts Gent, CRA Domino, Leifarts    Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Koen Verhofstadt, huisarts Gent, CRA Domino, Leifarts toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...