STEUN DE ARTSEN VAN HET EUTHANASIEPROCES

Nav het assisenproces voor een euthanasie omwille van psychisch lijden, beklemtoont en onderschrijft ondergetekende het volgende:
- het proces mag geen afbreuk doen aan de Belgische Wet voor Euthanasie die stipuleert dat euthanasie mogelijk is bij psychisch ondraaglijk en onlenigbaar lijden mits aan de zorgvuldigheidscriteria wordt voldaan;
- het proces mag geen politieke stellingname worden voor tegenstanders van euthanasie of een politiek doel beogen waarbij de Wet in vraag wordt gesteld;
- mensen die lijden aan een psychische aandoening mogen niet paternalistisch benaderd worden; psychisch lijden impliceert immers niet per definitie dat zij niet bekwaam zijn om over de uitzichtloosheid van hun toestand te oordelen;
- de Wet voor Euthanasie moet aangevuld worden met als zorgvuldigheidscriterium dat de naasten zo veel als mogelijk betrokken worden, tenzij de patiënt zich daar uitdrukkelijk tegen verzet, wat een Patiëntenrecht is; deze geweerde naasten kunnen wegens het beroepsgeheim een arts nooit dagvaarden.


Koen Verhofstadt, huisarts Gent, CRA Domino, Leifarts    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Koen Verhofstadt, huisarts Gent, CRA Domino, Leifarts alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...