Steunbetuiging Agentschap Integratie en Inburgering

Beste mevrouw Homans, Wij kijken met lede ogen naar wat er momenteel in het Agentschap Integratie en Inburgering gebeurt. Als partner van het Agentschap zijn wij dan ook erg bezorgd over de herstructureringsplannen die voor de hele integratie- en inburgeringssector grote gevolgen zullen hebben. Nu we meer dan ooit moeten inzetten op integratie, sociale cohesie en de begeleiding van al wie een plek in onze samenleving zoekt en Nederlands wil leren, heeft niet alleen het Agentschap Integratie en Inburgering maar ook de overheid een enorm belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het Agentschap Integratie en Inburgering moet zijn rol kunnen (blijven) vervullen en een ankerpunt zijn voor de uitdagingen waar we samen voor staan. Wat wij als partner verwachten: 1) een slagkrachtige integratie- en inburgeringssector, waar wij kunnen op rekenen, 2) geen afbouw van een laagdrempelige en bereikbare dienstverlening. 3) geen wachtlijsten of lange wachttijden voor ons cliënteel, 4) continuïteit in onze contacten met het Agentschap om samen gedragen partnerschappen verder te kunnen uitbouwen, 5)kwalitatieve ondersteuning en duurzame verankering van opgestarte of nieuwe projecten en processen, 6) een regering die deze zaken ter harte neemt Ondertekend, Partners, sympathisanten, medewerkers


Medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering    Neem contact op met de schrijver van de petitie