Steun aan boeren en vissers, Motie van wantrouwen naar kabinet!

Petitie betreft: Steun aan onze boeren en vissers! En indiening van motie van wantrouwen naar het  huidige kabinet. Het Volk van Nederland verzoekt hierbij haar huidige kabinet af te treden.  

Geachte Koning, geachte Regering, geacht Kabinet en geachte ministerraad,  

Door de ondertekening van deze petitie doe ik mee met dit burger initiatief/verzoekschrift, u bent verplicht mijn verzoek te behandelen ivm recht van petitie conform artikel 5 van de grondwet verzoek ik de regering/kabinet om het volgende:  

Ik steun onze boeren en vissers, er dient per direct een einde te komen aan inmiddels de zoveelste crisis! Het vertrouwen in dit kabinet en politiek is geheel verdwenen, defensie wordt opgezet tegen haar eigen burgers, Nederland wordt kapot gemaakt omdat de regering weigert om naar haar eigen burgers te luisteren, opnieuw zijn er fouten in de berekeningen gemaakt , de chaos is nu compleet!

Nu de boeren en straks onze huizen, het volk van Nederland accepteert dit niet langer meer en gaat achter haar boeren en vissers staan! Ons mooie Nederland verdient een goed bestuur, bestuurders met kennis van zaken, eerlijkheid en met een goed en actief geheugen. Wij accepteren de fouten van dit kabinet niet langer! En daarom het volgende;  

1.      Motie van wantrouwen: Wij zeggen bij deze per direct het vertrouwen op in de huidige regering ofwel het huidige kabinet van Nederland en mede daarbij de huidige president en al haar ministers. Zij dienen per direct allen af te treden als president en/of minister! Wij verzoeken de Koning dit kabinet te ontslaan, de president en alle ministers krijgen hierdoor een ‘functie elders’. Nederland is alle fouten van dit kabinet meer dan zat!  

2.      We verbieden hierbij dan ook een demissionaire status van het huidige kabinet, er dient per direct een zakenkabinet met expertise aangesteld te worden. Zodoende zijn nieuwe verkiezingen op dit moment (nog) niet noodzakelijk. Dit betekent dat er per direct een einde komt aan de huidige coalitie kabinetten waarbij partijen uitgesloten worden, in de tweede kamer wordt hierdoor elke stem gelijk. (Uitleg: Een zakenkabinet is een kabinet dat het land uit de moeilijkheden moet halen. Het bestaat uit gespecialiseerde ministers die zo min mogelijke  binding met politieke partijen hebben.)  

3.      Bij elke volgende verkiezing krijgt het Nederlandse volk een optie om voor een coalitie- of een zakelijk bestuur te kiezen, dit geldt zowel voor landelijke-, provinciale- en gemeentelijke verkiezingen. Dit is een recht wat het Nederlandse volk nooit aangeboden wordt, dit dient per direct gewijzigd te worden. Daarnaast dienen de volgende verkiezingen ook per DigiD met autorisatie (per mail of sms) mogelijk gemaakt te worden (eventueel met scannen van een QR code welke de burger per post krijgt), waarbij alleen de burger zijn eigen stem kan controleren. Hier zijn systemen voor waardoor de overheid dit mogelijk kan maken.  

4.      De oplossing van het stikstof probleem is redelijk eenvoudig, het probleem is namelijk geheel bureaucratisch! Europa stelt helemaal geen maximale stikstof waarden, hierdoor dient de uitspraak van 2019 van de Raad van State herzien te worden. Dit besluit maakt Nederland, haar boeren en vissers kapot en richt zeer grote schade aan ons mooie land! LTO Nederland pleit voor een herinvoering van een andere drempelwaarde dan de huidige 0 mol (in Duitsland is dit 7 mol), daarnaast dient er net als in Duitsland een hantering van een foutmarge van 20% te komen vanwege onnauwkeurige rekenmodellen.  

5.      Alle uitkomsten van het RIVM dienen door een onafhankelijke partij nagerekend te worden (een second opinion), dit omdat zowel de regering als de burgers teveel en te vaak verkeerd geïnformeerd worden vanwege niet kloppende cijfers van het RIVM waarmee zij rekent.  

6.      Co2 uitstoot van alle industrie, scheepvaart en kolencentrales reduceren met goede filters zoals het Zwitsers membraam met grafeen (reeds onderzocht door het technisch universiteit Eindhoven) wat tot 6x meer kan filteren dan de huidige filters. Waarna het Co2 omgezet kan worden in brandstoffen in bijvoorbeeld elektriciteit. Hierbij is de cirkel rond en de kringloop gesloten. Daarnaast dienen daken zoveel mogelijk voorzien te worden van zonnepanelen (met subsidie) en zo min mogelijk windmolens in zee (vanwege onze vissersvloot). Ook moet er een verplichting komen om alle bestaande windmolens te laten draaien, deze staan nu te vaak stil.  

7.      Groots inzetten op stadsverwarming en biogas, de overheid moet stoppen met mensen tot dure investeringen te verplichten, de overheid kan iedereen op verwarming op elektra willen hebben maar dat kan ons Nederlandse elektriciteitsnetwerk helemaal niet aan! Dit moet toch ook bij de overheid toch bekend zijn! We gaan van de regen naar de drup wat iedereen heel veel geld en aanpassingen kost.  

8.      Dit geldt ook voor de auto’s. Waarom inzetten op elektrische auto’s als ons elektriciteitsnetwerk dit geheel niet aankan? Waarom zet de overheid niet een stap verder door juist groots in te zetten op waterstof? En waarom zijn de brandstofprijzen zo hoog terwijl een vat olie op een veel lager prijsniveau ligt? Belastingen maken maar liefst 69% van de olieprijs uit in Nederland. Ze bestaan uit accijns, BTW en voorraadheffing. Accijns en voorraadheffing bestaan uit een vast bedrag wat jaarlijks door de overheid wordt bepaald. Ze hangen niet af van de olieprijs. Hier ligt dus ook zeker weer een taak van de overheid. Door de gigantische brandstofprijzen is alles onnodig duurder gemaakt waardoor mensen financieel in de problemen raken.  

9.      Wegenbelasting; het is echt niet zo moeilijk, het wiel is al uitgevonden in Duitsland met hun KFZ-steuer. In tegenstelling tot Nederland is Duitsland in de wegenbelastingtarieven een graduele beloning voor zuinigere/schonere auto's ingebouwd.  

10.   Waarom moeten mensen eerst financieel in de problemen komen voordat de overheid financieel helpt? Eigenlijk is dit ergens discriminatie naar de mensen die wel hebben kunnen sparen. Met verlaging van de loonbelasting zou iedereen geholpen zijn, niet alles kan bij de werkgever neergelegd worden, daardoor worden de producten alleen maar duurder omdat de kosten doorbelast dienen te worden. Dus loonbelasting omlaag en daarnaast moet er gestopt worden met BTW over belastingen te heffen (BTW over accijnzen, energiebelastingen, etc, etc). Alleen zo houdt Nederland maandelijks netto meer over.  

Ik vertrouw erop dat u gehoor zult geven aan dit verzoekschrift/burgerinitiatief en deze motie van wantrouwen.  

U dient naar uw volk te luisteren! Of dit nu gaat om 1 verzoek of vele verzoeken van vele burgers!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Het volk om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )