STEM TEGEN DE AFBRAAK VAN CULTUREEL ERFGOED


Geachte Bewoners,


De nieuwbouwplannen van Mitros aan de Johan Wagenaarkade 1-10bis stuiten op steeds meer verzet onder ons, de bewoners van De Halve Maan.
De voorgestelde vervanging van de bestaande woningen, behorende tot het zo geroemde Berlage ensemble door hoogbouw, vinden wij onacceptabel:
te hoog, te massaal en in strijd met het vigerende bestemmingsplan.

Ook maken wij ons grote zorgen vanwege daaraan gekoppelde verkeersplannen, die tot een gevaarlijke en ongewenste verkeerscirculatie zullen leiden.

Om kort te gaan: de planning van een handvol nieuwe, dure sociale huurwoningen veroorzaakt al meer dan 4 jaar onrust en irritatie in onze wijk.
Het wordt hoog tijd, dat Mitros en de Gemeente Utrecht zich realiseren, dat er maar één alternatief is, en dat is:
De betreffende woningen aan de Johan Wagenaarkade op dezelfde manier opknappen als de identieke woningen aan de Petristraat en de Hendrika van Tussenbroeklaan.

Zo wordt voorkomen, dat:

- de zuidpunt van de Johan Wagenaarkade een architectonisch rommeltje wordt,          met een ernstig verkeersprobleem
- er miljoenen aan overheidsgeld verspild worden
- groot onbehagen bij ons bewoners, als onze zorgen niet serieus worden genomen.

Als u het met bovenstaande eens bent, onderteken dan dit schrijven.

  
Getekend:

Adres:


Datum:


Werkgroep behoud JWK 1-10bis    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Werkgroep behoud JWK 1-10bis toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...