Geen Omgevingsvergunning (OMV 2020153680) voor de Busstelplaats van De Lijn in Zurenborg

Leefbaar_Zurenborg_header_paars.png

Hierbij roep ik de betrokken overheden op om de aangevraagde omgevingsvergunning voor 10 jaar voor de Busstelplaats van De Lijn in Zurenborg in Antwerpen niet te verstrekken. Een omgevingsvergunning die eerdere beloftes dat de veel overlast veroorzakende stelplaats na vele jaren wachten in februari 2021 uit de wijk zou verhuizen, teniet doet. Redenen waarom de omgevingsvergunning niet verleend moet worden:


- 1: Een massale busstelplaats als semi-industriele functie hoort niet thuis in het midden van een woonwijk en niet via deze woonwijk te zijn ontsloten.
- 2: De busstelplaats veroorzaakt een stroom van honderden bussen per dag bovenop het zeer intensieve bus-exploitatieverkeer doorheen de woonwijk. De Lijn heeft al die jaren niets gedaan om de overlast van zowel stelplaatsverkeer als lijnverkeer voor de bewoners te verzachten.
- 3: Het zware busverkeer door de woonstraten genereert een onveilige situatie. Dit vooral ter hoogte van de school aan de Lange Altaarstraat, de zebra-oversteekplaatsen, en op de Tramplaats waar stelplaatsbussen toelating hebben om tegen de verkeersrichting in te rijden.
- 4: Verkeersregels worden frequent overtreden. Veel buschauffeurs, vooral van lege stelplaatsbussen, houden zich niet aan de 30 km maximum snelheid in de wijk, vooral in de rustige uren in de avond en de nacht. Regelmatig wijken bussen uit naar het voetpad bij tegemoetkomend verkeer met alle risico’s van dien.
- 5: Het zware busverkeer veroorzaakt veel geluidsoverlast, dit vrijwel 24 uur per dag, waarbij het stelplaatsverkeer door de woonwijk vooral gedurende de late avond, de nacht en de vroege ochtend plaats vindt.
- 6: Het zware busverkeer veroorzaakt trillingsschade aan de historische vaak monumentale woonhuizen in de wijk, vooral daar waar een authentiek kasseiendek gelegen is.
- 7: Van de voorwaarde als gesteld bij de verlenging van de milieuvergunning in 2016 dat het stelplaats gerelateerde busverkeer buiten de wijk om zou moeten worden geleid (via Singel of Plantin Moretuslei) is in het geheel niets terecht gekomen.
- 8: Verplaatsing van de busstelplaats naar een locatie buiten Zurenborg is reeds meer dan 15 jaar geleden aangekondigd. Het heeft nu wel lang genoeg geduurd.
- 9: Voortzetting van het zware busverkeer zet een zware hypotheek op de voorziene heraanleg van de Cogels Osylei.
- 10: De Lijn heeft de huidige milieuvergunning laten verlopen en de omgevingsvergunning te laat aangevraagd. Het gebruik van de stelplaats door De Lijn is dan ook vanaf 4 februari 2021 illegaal.


Met het ondertekenen van de petitie roep ik de bevoegde overheden op om de aanvraag voor de vergunning met nog eens 10 (!) jaar overlast niet te honoreren.

Getekend,

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Leefbaar Zurenborg alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...