Terug naar 0!

De gemeente Montferland is van mening dat met een "excuus" alles vergeven en vergeten moet zijn, maar zo werkt het niet. Niet alleen het gebrek aan de informatievoorziening en betrokkenheid van het dorp bij de totstandkoming is het probleem. Maar de gemeente is er ook van uitgegaan dat geheel verschillende situaties 1 op 1 naadloos op elkaar aansluiten en dat is een grote misvatting geweest.

De gemeente Montferland heeft niet in de gaten dat de schoen op meerdere plaatsen tegelijk wringt. Het wringt aan de voorkant van het proces bij het betrekken van de inwoners van Nieuw-Dijk, in de manier van communiceren en het creëren van draagvlak bij een ieder.
Het wringt ook bij het reeds opgestelde huurcontract en de totstandkoming hiervan. En de schoen wringt over de invulling van de locatie nadat het huurcontract is afgelopen of reeds eerder is opgezegd.

De gemeente Montferland heeft min of meer uigesproken dat wij, Nieuw-Dijkers, "onvriendelijk" en "onwelwillend" zijn tegen de opvang van Oekraïnse ontheemden en hadden beter van ons verwacht. Dit is de wereld op zijn kop. Dan kennen ze de Nieuw-Dijkers niet goed genoeg.

Wij (Nieuw-Dijk) eisen het volgende:

- De gemeente Montferland moet terug naar 0;
- Getekende huurcontracten moeten worden ontbonden (ongeacht de gevolgen hiervan);
- Nieuw-Dijk dient een serieuze gesprekspartner te worden met volledige inspraak in de nieuw te ontwikkelen plannen;
- Totdat er een overeenstemming is bereikt met de inwoners van Nieuw-Dijk en de nieuwe goedgekeurde plannen zijn uitgewerkt, worden alle bouw-/verbouwactiviteiten uitgesteld/gestaakt.

Als aan alle eisen wordt voldaan is dat de eerste aanzet voor het creëren van voldoende draagvlak voor de opvang van Oekraïense Ontheemden.
Het terugwinnen van het vertrouwen in de gemeente Montferland zal langer de tijd nodig hebben.  

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Nieuw-Dijk om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...