Vind jij 19 fietsslachtoffers per week aanvaardbaar? Wij niet!

Merel en Sofie, 2 vriendinnetjes uit Eppegem, kwamen het afgelopen jaar om het leven in een tragisch verkeersongeval. Tragisch. Zeker als je weet dat zulke drama's voorkomen kunnen worden.

Toch gebeuren ze telkens weer opnieuw en opnieuw en opnieuw...

Daarom vragen we aan de overheid in een open brief blijvende aandacht voor een fietsvriendelijker verkeer. 

19 dode en zwaargewonde fietsslachtoffers per week in België is onaanvaardbaar.

Graag verzamelen we zoveel mogelijk handtekeningen.                       (1 handtekening per persoon; maximum 2 namen per emailadres. Als je de papieren versie van deze petitie al tekende, is het niet meer nodig om dit ook nog online te doen.) 

 

Delen via facebook, twitter of mail mag natuurlijk ook.  Doen aub !.

De handtekeningen zullen eind december 2016, samen met de brief, bezorgd worden aan de betrokken ministers bij het afsluiten van de actie www.facebook.com/starsforeverMFL in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel.  

Lees en onderteken deze open brief als ook jij niet onverschillig bent.

 

 

Geachte heer Geens, Minister van Justitie,

Geachte heer Weyts, Minister van Mobiliteit,

 

‘Hoe leg ik mijn dochter Sofie uit dat de chauffeur die een paar maanden eerder haar beste vriendin doodreed en daarna wegvluchtte, voorlopig vrijkomt uit de gevangenis ?’.  Deze vraag stelde de moeder van Sofie, in maart 2016 aan minister Geens.

Ze kreeg een vriendelijke brief terug met woorden van begrip en de belofte op een snellere, efficiënte en rechtvaardige justitie met tevens een hervorming van het verkeersrecht.

Hoe tragisch kan het lot zijn als diezelfde briefschrijfster enkele maanden later haar eigen dochter Sofie verliest in een dramatisch dodehoek ongeval op weg naar school?

Hoe kunnen wij, ouders en leerkrachten van vriendjes en vriendinnetjes van Merel en Sofie, op onze beurt aan onze kinderen uitleggen hoe het mogelijk is dat je als fietser, op een veilig-ogend afgebakend fietspad én met groen licht om rechtdoor te rijden, toch kan aangereden worden?

Dit krijg je niet uitgelegd.  Net zo min als dat chauffeurs die reeds verschillende keren zijn veroordeeld, over onze wegen blijven racen en slachtoffers blijven maken. Eigenlijk houdt geen zinnig mens dit voor mogelijk.  Dit is een moderne samenleving onwaardig.

 

Als vriendenkring proberen we het immense verdriet van deze families te helpen dragen. Vrienden en vriendinnen van Merel en Sofie organiseren ook dit jaar weer een hartverwarmende actie ‘Stars Forever’ in het kader van Music for Life van Studio Brussel.

En wat doe je zelf als ouder, als je kind niet meer de fiets op durft uit angst om de ‘volgende’ te zijn? Wat doe je als leerkracht, sportmonitor, dirigent, jeugdbeweging, … met die lege plaats in je groep ?

Zulk verlies treft een ganse gemeenschap. 

En telkens weer opnieuw, en opnieuw, en opnieuw, ….

 

Het weinige wat we ook nog kunnen doen, is nogmaals uitdrukkelijk jullie aandacht vragen voor verkeersveiligheid in het algemeen en de veiligheid van de zwakke weggebruikers in het bijzonder. 

Als volwassene hebben wij zelf de plicht om op een verantwoorde manier deel te nemen aan het verkeer.  Onze kinderen moeten we de verkeersregels bijbrengen zodat ze zich op een verstandige manier in het verkeer begeven.  De ouders en leerkrachten van Merel en Sofie hébben dit gedaan, net zoals duizenden ouders en leerkrachten overal in Vlaanderen. 

Maar dit is niet voldoende.

 

Zolang de rechtbanken, zoals nu nog steeds het geval is,  geen zicht hebben op vroegere veroordelingen, zullen recidivisten slachtoffers blijven maken. 

Minister Geens, zorg er dus voor dat het Mercurius-project eindelijk operationeel wordt zoals u een jaar geleden beloofde. 

Maak een link tussen nummerplaat, verzekering en rijbewijs. 

Met meer en efficiëntere controles en slimme camera’s (ANPR) moet er op deze manier toch voor gezorgd kunnen worden dat wegpiraten en chauffeurs zonder rijbewijs geen kans meer krijgen om onschuldige slachtoffers te maken en daarna weg te vluchten?

Maak er aub werk van om uw plannen en voorontwerpen hieromtrent snel in de praktijk om te zetten.

 

Minister Weyts, we weten dat verkeersveiligheid u nauw aan het hart ligt.

Wekelijks is er wel ergens een  dodehoek-ongeval.

Is het echt zo moeilijk om hier snel iets aan te doen ?

We hebben alvast enkele suggesties:

-          dode hoek camera verplichten: wordt dit beschouwd als te duur?  Is een mensenleven niet meer waard??

-          veel sneller investeren in conflictvrije kruispunten

-          wie is waar verantwoordelijk voor de infrastructuur ?  Stop het ge-pingpong tussen lokale besturen en gewest zodat aanpassingen sneller kunnen doorgevoerd worden.

-          zwaar verkeer bannen uit de buurt van scholen tijdens de spits.  Het initiatief in Kortrijk begin september trok onze aandacht en kunnen we alleen maar toejuichen.

-          en niet vergeten, gsm gebruik achter het stuur zeer streng straffen. We zien het dagelijks, maar 1 seconde onoplettendheid kan drama’s veroorzaken.

 

Vele van onze voorstellen vinden we terug in uw ontwerp van verkeersveiligheidsplan.

Laat dit echter niet bij een plan blijven en maak aub een prioriteit van de snelle uitvoering hiervan.

Om uw streefdoel te bereiken, minister Weyts, (0 verkeersdoden in 2050) is er nog veel werk aan de winkel. Dit betekent echter ook dat er tot 2050 nog duizenden slachtoffers zullen vallen.

 

Ongevallen in het verkeer zullen er altijd zijn.   Daar zijn we ons van bewust.

Maar het aantal slachtoffers MOET dringend veel sneller dalen. 

En we hopen vurig dat uw kind of ons kind niet het volgende slachtoffer zal zijn. 

NIEMANDS kind.

 

Met vriendelijke groet

 

bronnen: http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/verkeer_vervoer/verkeer_en_vervoer_-_verkeersongevallen_dossier_2015.jsp

brief Kabinet Minister Geens KAB/YVDB/253721

 


Rony Sanchez - Els Anthonissen    Neem contact op met de schrijver van de petitie