staatssecretaris jeugdzaken

HELP ons om meer dan veertigduizend handtekeningen bijeen te krijgen.

De JEUGD heeft de volle aandacht nodig van de Politiek. Wij denken, dat er een Staatssecretaris voor JEUGD in het nog te vormen kabinet moet komen. NU gebeurt er weinig of niets. De problemen in de Jeugdzorg, de toeslagenaffaire met betrekking tot de opvang van kinderen en woonruimte voor jongeren, worden alsmaar groter. 

Uit het AEF-onderzoek (Andersson Elffers Felix, bureau voor maatschappijke vraagstukken) "Stelsel in groei" blijkt dat in 2019 Gemeenten maar liefst 1,6 tot 1,8 miljard Euro minder van de Rijksoverheid hebben ontvangen, terwijl zij meer aan Jeugdzorg hebben uitgegeven. Met wat besparingsopties, die ook uit het AEF rapport komen, becijfert AEF het structurele tekort voor Gemeenten op 1,3 tot 1,5 miljard Euro PER JAAR. AEF heeft alleen de inkomsten en uitgaven van Gemeenten bekeken. Wat nog niet is meegenomen in deze rekensom zijn de financiële problemen bij de jeugdzorgorganisaties. Zij ontvangen structureel te weinig geld van Gemeenten en verkeren daardoor in zwaar weer. Als dit wordt toegevoegd aan de rekensom van AEF, dan is het financiële probleem nóg groter.

Recent heeft het demissionaire kabinet besloten om de Gemeenten financieel tegemoet te komen door structureel 1,3 miljard extra toe te voegen aan de gemeentelijke begrotingen ten behoeve van Jeugdzorg. Dat is mooi maar ons inziens NIET voldoende. Hoe kunnen we voorkomen, dat we opnieuw fouten maken. Fouten waar heel veel kinderen/jongeren en ouders de dupe van zijn geworden.

De indruk bestaat, dat vóór 2015 Jeugdzorg goed functioneerde met professionele medewerkers.

Op dit moment valt Jeugdzorg niet onder één Minister of Staatssecretaris maar onder de verantwoordelijkheid van een aantal bewindspersonen. Wat we meer dan nodig hebben, is één bewindspersoon verantwoordelijk voor de Jeugdzorg als geheel, een Staatssecretaries zou al prachtig zijn. Eén persoon, die de regie gaat voeren en haar/zijn stempel drukt op het beleid. Samen met de extra financiële middelen levert de aanstelling van een Staatssecretaris Jeugd een ultieme bijdrage om de grote problemen in de Jeugdzorg te begeleiden en op te lossen. Na 31 debatten in de afgelopen 7 jaar in de Tweede Kamer zonder enige verbetering, is een verantwoordelijke Staatssecretaris voor Jeugd meer dan nodig.

Dat moet de boodschap zijn aan de Tweede en Eerste Kamer en aan partijen die een nieuwe coalitie gaan vormen. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Aad Koolaard/LOPOR om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...