Sta géén verslaafden/psychiatrische opvang toe binnen het woongebied in Almere-Oosterwold

bwplus.png

WIJ:

Inwoners en ondernemers van Almere Oosterwold en omliggende gebieden.

CONSTATEREN DAT:

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad een kavel aan de Hippias van Elisweg in Oosterwold hebben aangewezen als potentiële plek voor een Beschermd Wonen plus (BW+) voorziening.

BW+ is een 24-uurs opvanglocatie voor een groep van 36 personen van 18 jaar en ouder, met ernstige psychiatrische problematiek in combinatie met een licht verstandelijke beperking en een alcohol- en/of (hard)drugsverslaving.

Deze locatie is ongeschikt omdat*:
Overlast voor bewoners een feit zal zijn 
Er zal overlast plaatsvinden voor bewoners in de wijk. Dat geven de betrokken organisaties zelf op voorhand aan. Er wordt een veiligheidsplan opgesteld en bewoners krijgen een telefoonnummer dat ze direct kunnen bellen. Dit is een grote aanslag op de veiligheid en leefbaarheid.

De huidige locaties in Almere Stad bewijzen dat overlast er zal zijn. In de afgelopen jaren waren daar klachten, zoals bedelen op straat, openlijk druggebruik, vechtpartijen en rondhangende drugsdealers.

Er ongewenst publiek wordt aangetrokken in de omgeving, zoals dealers
Binnen de BW+ mag drugs gebruikt worden. Het mag er alleen niet bij het gebouw verhandeld worden. Drugs kunnen dan alleen nog maar op één plek elders verhandeld worden: in de nabije omgeving. 

Oosterwold unieke regels heeft niet passend bij een BW+
De openbare ruimte binnen Oosterwold is opgezet door middel van doorwaadbare zones, bossen en onbewaakte parkeerplaatsen. Hierdoor is de situatie onoverzichtelijk. Door de unieke structuur van Oosterwold met doorwaadbare zones, weinig tot geen verlichting, en een lage woondichtheid, zal handhaving op veiligheid een probleem zijn. Criminaliteit zal verplaatsen naar deze plekken waar weinig toezicht is.

De beoogde locatie niet voldoet aan veel uitgangspunten voor een BW+ voorziening
Een belangrijk uitgangspunt omvat de bereikbaarheid. Medewerkers en bewoners van het beschermd wonen+ complex moeten toegang hebben tot openbaar vervoer en belangrijke voorzieningen zoals supermarkten en dagbestedingsactiviteiten. Het winkelcentrum Oosterwold is op 2.8 km afstand. In het hele gebied bevindt zich één bushalte, welke 41 minuten lopen is. Niet te vergeten dat de politie erg ver gevestigd is ten opzichte van onze buitenwijk.

De veiligheid van bewoners in gevaar komt
In de eerste maanden nadat BW+ geopend is, zal er extra beveiliging zijn van een beveiligings- en bewakingsbedrijf. Casussen uit soortgelijke instellingen bewijzen dat incidenten met geweld, drugs en andere overlast sterk toenemen in de directe omgeving.

Er meerdere scholen en een kinderdagverblijf binnen een kleine straal gevestigd zijn
De instanties willen de locatie niet binnen een straal van 500 meter van een school en/of kinderdagverblijf of vergelijkbare voorziening situeren. Een afstand vanaf 1000 meter wordt als acceptabel beschouwd. De Oosterwoldschool Sofia ligt +/- 500 meter van de potentiële plek. Kinderopvang Kyra ligt op 1000 meter en aan de Goudplevierweg worden 2 scholen gerealiseerd. Naast dat deze afstanden zeer kort zijn, doorkruist de route van de BW+ naar het winkelcentrum en het OV deze scholen en kinderdagverblijven.

Nieuwe ontwikkelingen niet snel tot stand meer zullen komen:
Oosterwold kenmerkt zich door vrijwillige initiatieven en kleine bedrijven (vaak aan huis) van de bewoners zelf. Plannen voor bijvoorbeeld een winkel, bed & breakfast, café, of een speeltuin in de buurt zullen nu lastig tot onmogelijk zijn.

WIJ VERZOEKEN:

  1. Per direct af te zien van een nieuwe BW+ locatie binnen het woongebied van Almere-Oosterwold. Met de opening van een nieuw centrum in Oosterwold wordt geen structurele oplossing gevonden voor de overlast die de verslaafden nu veroorzaken in Almere-Stad. De problemen worden slechts verplaatst.
  2. Bewoners in de toekomst mee te nemen in de besluitvorming van dit soort ideeën.

 

*Onze argumenten komen niet zomaar uit de lucht vallen. Zie de gemeentelijke documenten (inclusief politierapport) voor uzelf: https://almere.notubiz.nl/zoeken?keywords=24014&search=send


Stichting bezwaar wooncomplex verslaafden Oosterwold    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Stichting bezwaar wooncomplex verslaafden Oosterwold om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...