Sport is essential NL

aba39521-5333-470b-acd6-58c0237c2263.jpeg

Op 13 februari of uiterlijk wanneer contactberoepen kunnen hernemen, heropening van sportcentra, -zalen zonder contact, mits protocollen

 1. Wij helpen de mentale en fysieke gezondheid van de belgen verbeteren. Dit zou het allerbelangrijkste moeten zijn tijdens  deze crisisperiode. Sport maakt deel uit van de oplossing, vooral wanneer het professioneel omkaderd wordt. We werken aan de gezondheid van de mensen in een beschermde en gecontroleerde omgeving. Onderzoek heeft niet alleen aangetoond dat sport de immuniteit bevordert (zie onderzoek van Emmanuel Andre onderaan dit document[i]), maar ook dat er een sterk verband bestaat tussen het BMI en het risico op een ziekenhuisopname ten gevolge van een COVID-19-besmetting. De kans om opgenomen te worden, ligt meer dan 3 keer hoger voor een persoon met BMI>35 in vergelijking met een BMI<25. Sport maakt dus deel uit van de oplossing voor zowel preventie dan behandeling van besmette patiënten.

 2. Bovendien werken onze protocollen. Fitness.be heeft een besmettingsgraad van 0,32 per 100,000 bezoekers berekend, wat bevestigd wordt in andere, bredere europese studies. Een belangrijke opmerking: de informatie die in de pers is verschenen, waarbij sportcentra als broeihaarden werden aangeduid, vloeit voort uit een verkeerde interpretatie van de resultaten van het Stanford-artikel dat in Nature werd gepubliceerd. Dit onderzoek bepaalt de kans op besmetting op basis van GSM-gegevens in maart, in de VS, waar toen nog geen protocollen werden toegepast. Het vergelijkt bovendien enkel handelszaken zoals cafés, restaurants, shoppings, sportzalen, gebedshuizen, .. en vergelijkt deze op geen enkel moment met andere risicovolle omgevingen zoals familie, school, openbaar vervoer of werkplaats. De conclusie van het onderzoek is ook niet om sportzalen te sluiten, dan wel om de bezettingsgraad te verlagen en er protocollen toe te passen. Net datgene wat wij u voorstellen.

 3. In tegenstelling tot cultuur, horeca of de evenementensector heeft onze sector geen specifieke steun ontvangen waardoor deze langer gesloten kon blijven. Al 6 maanden dat we dicht zijn !

 4. We waren echter bijna twee keer zo lang gesloten als andere bedrijven in 2020, net zoals de horeca, en zijn dat nog steeds. In 2020 alleen al waren onze zalen en clubs 153 dagen gesloten, oftewel 5 maanden.

 5. We hebben geen mogelijkheid tot click & collect of een ander bezorgingssysteem om te overleven.

Niet alle sporten en clubs zijn dezelfde. Velen van ons zijn in staat om onze klanten de mogelijkheid te bieden om contactloze sportactiviteiten uit te oefenen met respect van social distancing en met de nodige professionele begeleiding.

Protocol zolang de epidemiologische situatie dit vereist:

 • Beoefenen van een sportactiviteit zonder contact
 • In een omgeving die sociale afstand mogelijk maakt, met een minimum van 10 vierkante meter per persoon.
 • Ten allen tijde minimaal 1,5 m afstand tijdens het sporten
 • Maximale ventilatie (open ramen of efficiënt ventilatiesysteem)
 • Elke les wordt begeleid door een medewerker om er op toe te zien dat het protocol ten allen tijde wordt gerespecteerd. Deze draagt ook altijd een masker.
 • Vooraf online reserveren via een reserveringssysteem en dus elektronische tracering
 • Temperatuurmeting (laser) van elke beoefenaar voor aanvang van de sessie (keert terug indien hoger dan normaal)
 • Ontsmetting met alcohol van handen en materiaal voor en na elke sessie
 • Buiten het effectieve sporten, is het dragen van een masker verplicht
 • Opeenvolgende groepen kruisen elkaar niet. De groep die haar training afrondt, heeft tijd om het pand te verlaten voordat de volgende groep toekomt.
 • Geen kleedkamers, geen douches, geen andere bijeenkomsten dan de sportieve activiteiten.
 • Leden arriveren in sportkleding en met hun handdoek.

Ondertekenaars: Collectif "Sport is essential" Aspria Belgique (Miguel van Ackere), CrossFit Dansaert (Romanini Pierre-Yves Corentin Poels), David Lloyd (Stéphane Rutté), Yoga Room (Pierre Rousseaux) en l'Usine (Vincent Espejel)


Collectif Sport is essential    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Collectif Sport is essential om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...